Logo Groenvermogen
HCA

PL-2/3: ‘Regionale Liaisons en Learning Communities’ 

Zes regio’s (en hun Liaisons) zijn aan de slag met hun Roadmaps en zijn er twee overstijgende trajecten van start: voorbereiding Learning Communities en Nationaal Kennisplatform. 

De Liaisons krijgen een brede rol in de gehele HCA en in het gehele programma van GroenvermogenNL

Learning Communities

Met Regieorgaan SIA wordt de meerjarige uitvraag voor Learning Communities voorbereid. Uiteraard zijn ook de deelnemende hogescholen hierbij een belangrijke gesprekspartner. Zij werken gezamenlijk aan het traject ‘Aanloopactiviteiten voor Learning Communities’. Verder zullen de Regionale Roadmaps mede sturing kunnen geven aan de inhoud en vormgeving van de uiteindelijke call en de te volgen procedure.

Nationaal Kennisplatform

De samenwerkende regio’s leveren in de eerste fase een aanzet voor het Nationaal Kennisplatform. De gedachte is dat zij hiervoor ook in de toekomst een gezamenlijke verantwoordelijkheid zullen dragen. Het Kennisplatform krijgt een centrale rol in het gehele GroenvermogenNL programma. 

Met de samenwerkende partijen in het kernteam en de andere programmalijnen van GroenvermogenNL wordt in Q1 en Q2 van 2023 de definitieve aanpak bepaald. Harde randvoorwaarde blijft wel om de basisbehoeften in de HCA-GVNL te realiseren: 

  • Het opzetten en onderhouden van een ‘fysiek’ kennisplatform met kennisuitwisseling, interessante programma’s, netwerken etc.
  • Het opzetten en onderhouden van een digitaal kennisplatform met verschillende functionaliteiten (o.b.v. de uitkomsten van de verkenning in eerste fase). 
  • Relatie met de vraagarticulatie in PL-1 en de Digitale Leeromgeving in PL-4.