Logo Groenvermogen
HCA

PL-4: ‘Nationaal pakket Onderwijs en scholingsprogramma’s’

Samen met Regieorgaan NRO operationaliseren en begeleiden we onderzoeken en ondersteunende activiteiten.

 

  • Verkenning naar onderwijs-, opleidings- en scholingsprogramma’s, relevant voor de waterstoftransitie. Voorafgegaan door een helder analysekader. Deze verkenning richt zich zowel op het reguliere domein als op het zakelijke domein van onderwijs, opleiding en scholing.
  • Verkenning naar een digitale leeromgeving voor waterstof (ook i.r.t. het Nationaal Kennisplatform, zie PL-3).
  • Op basis van de verkenningen formuleren we vervolgaanpakken die nodig zijn voor grootschalig in kaart brengen en ontsluiten van  de opleidings- en scholingsmogelijkheden voor waterstof.
  • We zetten vervolgactiviteiten op gericht op het verder professionaliseren en versterken van de didactische kwaliteit en effectiviteit van de trajecten.

 

Op basis van de resultaten van deze verkenningen wordt medio 2023 gekeken wat dan de behoefte is en wat effectieve ondersteunende of infrastructurele vervolgactiviteiten zijn.