Logo Groenvermogen
HCA

PL-5: ‘Innovatie- en ontwikkelingsimpuls mkb’

Platform Talent voor Technologie zal het verkennende onderzoek naar mkb en waterstof in relatie tot Learning Communities coördineren.

Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek kan worden bepaald wat de eisen zijn voor een geschikt uitvoeringsinstrumentarium.

 

Deze programmalijn zal in 2023 tot een eerste uitvoering komen nadat een aantal andere activiteiten zijn afgerond of in een verder stadium zijn:

 

  • Onderzoek naar de rol van mkb in de waterstoftransitie (wat is de doelgroep binnen het mkb?) en indicaties van aantallen, omvang, SBI-categorisering/economische activiteiten, verdeling per cluster-regio, zijn er zwaartepunten of opvallende clusteringen per regio, aantal fte (totaal, per mkb, naar regio, hoeveel mkb’ers zijn leerbedrijven.
  • Eventueel trendontwikkelingen hierin in de afgelopen 5 jaar.
  • Behoefte mkb aan innovatie en talent/lerend vermogen op het gebied van waterstof: wat zijn de behoeften van deze mkb-bedrijven?
  • Onderzoek naar het mkb en de verbinding met Learning Communities (zie PL-1): welke netwerken zijn door regionale Learning Communities al ontwikkeld, wat zijn de behoeften en welke meerwaarde levert de deelname aan een Learning Community voor een mkb-bedrijf?
  • Aanloopactiviteiten Learning Communities (PL2);
  • Inventarisatie en analyse bestaande en goedwerkende mkb programma’s voor de regio’s (korte omschrijving, doel programma’s, doorlooptijd, verbinding wel/niet met onderwijs, financiering, succesvol omdat, analyse: sluit het aan bij behoefte regio’s?). Dit kunnen nationale en regionale programma’s zijn;

Inventarisatie onderwijs- en opleidingsprogramma’s.