/** * Template Name: Timeline page */ Tijdlijn - Groenvermogen
Logo Groenvermogen
Tijdlijn

Het nieuwe en klimaatneutrale verdienvermogen van Nederland

GroenvermogenNL is cruciaal voor de realisatie van de waterstofambities uit het Klimaatakkoord van 500 MW aan elektrolyse capaciteit in 2025 en de ambities uit de kabinetsvisie waterstof. Ook draagt het bij aan de Europese waterstofambities van 6 gigawatt (GW) elektrolyse in 2024 en 40 GW in 2030. Nederland kan én wil een substantieel deel hiervan voor haar rekening nemen.

Archief van de afgelopen tijd.

 • R&D
  €177 mln
 • Pilots
  €100 mln
 • Demonstraties
  €500 mln
 • HCA
  €50 mln
 • Ecosysteem
 • R&D workshops werkpakket 1

 • Demonstraties

  Q1 2024 haalbaarheidsstudie faciliteit duurtesten gereed – daarna go/no go beslissing.

 • R&D Start Werkpakket 7

  Pakket is open gesteld. Informatiesessie 7 september. Sluitingsdatum 19 september. Workshop 1:  30/31 oktober en 1 november. Workshop 2: 15-17 november.

 • R&D werkpakket 1

  Opening werkpakket 1 Koolstof neutraal waterstof maken.

 • Pilots: DEI regeling

  open per 3 juli; first come first served regeling met totaalbudget van € 40 mln; sluit 25 juni 2024; DEI+: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL) (rvo.nl)

 • Demonstraties

  Regeling voor Feasibility en Feed studies gereed

 • Demonstraties

  Publicatie regelingen: Opschaling keteninnovatieprojecten industrie’ en ‘ondersteuning maakindustrie.

 • HCA

  November onderzoek gereed

 • HCA Roadmaps

  Regionale roadmaps. Gereed december 2024

 • Het Groene Waterstofhuis evenement

  1 december 2023 Het waterstof congres van het jaar.

 • R&D Start Werkpakket 7

  Pakket is open gesteld. Informatiesessie 7 september. Sluitingsdatum 19 september. Workshop 1:  30/31 oktober en 1 november. Workshop 2: 15-17 november.

 • Regionale Roadmaps worden door ontwikkeld

  Augustus – December