News

Latest news

7 February 2023 | R&D

Strong interest in R&D WP 3 and 7

Tientallen aanwezigen van met name kennisinstellingen en de industrie toonden belangstelling. Haast is geboden, benadrukte Jörg Gigler, dagvoorzitter en algemeen directeur van TKI Nieuw Gas en de Topsector Energie.

6 February 2023 | GVNL

Graduate School open for pre-registration

22 November 2022 | Pilots

First LIVE information session on R&D ‘Workpackage 2 Transport and Storage of green hydrogen.

14 November 2022 | Pilots

Information session sandpit procedure R&D call Work package 2 (Transport & Storage of Hydrogen)

1 April 2022 | Pilots

Human Capital Agenda GroenvermogenNL: Bridge to the future now online