News

Laatste berichtgeving

10 februari 2024 | Human Capital

Veranderende arbeidsmarkt vereist nieuwe benadering

Om een werkend skills-gebaseerd arbeidsmarktsysteem te ontwikkelen, heeft de Human Capital Agenda van de GroenvermogenNL in nauwe samenwerking met Topsector Energie en de LLO Katalysator onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in welke stappen er gezet moeten worden om dit te kunnen realiseren.

1 februari 2024 | Geen onderdeel van een categorie

Internetconsultatie Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie (IMKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt bedrijven uit om in een internetconsultatie mee te denken over de nieuwe investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie.

29 januari 2024 | Human Capital

Hoe leiden we voldoende mensen op voor de waterstoftransitie? 4 onderzoeken schetsen een beeld voor de toekomst

Om een goed beeld te hebben voor de human capital agenda heeft GroenvermogenNL en Platform Talent voor Technologie 4 onderzoeken laten uitvoeren. In dit artikel vatten we de bevindingen samen

29 januari 2024 | R&D

Subsidieregeling voor koolstofneutrale waterstofproductie met recordsubsidie

De grootste call binnen het R&D-programma van GroenvermogenNL is van start gegaan. Met een subsidiebudget van € 34,5 miljoen werkt een consortium van ruim 50 organisaties aan één projectvoorstel voor koolstofneutrale waterstofproductie.

17 januari 2024 | Human Capital

Hoe kunnen waterstofprofessionals zich scholen en ontwikkelen?

Voor de waterstoftransitie hebben we goed opgeleide mensen nodig. Hoe is het initieel onderwijs en het diverse aanbod van post-initieel leren en ontwikkelen daarop ingericht? Voor GroenvermogenNL voerden Technopolis samen met Hutspot, en KPMG verkenningen uit.

10 januari 2024 | R&D

Nieuw GroenvermogenNL R&D-consortium HyUSE gaat aan de slag met onderzoek naar direct gebruik van waterstof

Doel: onderzoeken hoe waterstof in de toekomst als brandstof in de industrie, zwaar transport en lokale energievoorzieningen kan worden gebruikt. 

5 december 2023 | Human Capital

Het mkb helpen groeien voor de waterstoftransitie

Mkb-bedrijven spelen een belangrijke rol in de waterstoftransitie. Hoe kan GroenvermogenNL hen daarin het beste ondersteunen?

4 december 2023 | GVNL

Het GroeneWaterstofHuisNL: een dag van verbinden en versnellen. Wat een fantastische dag!

In Theater Gooiland in Hilversum kwamen we met 250 gasten bij elkaar om kennis te delen, te netwerken en inspiratie op te doen. In plenaire en parallelsessies kwamen alle hoofdthema’s waar GroenvermogenNL aan werkt aan bod: R&D, pilots en demo’s, en de Human Capital Agenda