News

Laatste berichtgeving

4 juni 2024 | Human Capital

Vooraankondiging NGF GroenvermogenNL Call: Human Capital met Learning Community aanpak

Naar verwachting wordt in juli 2024 de NGF-call ‘Op Weg Naar de Toekomst. Learning communities als aanjagers voor de groene waterstofeconomie’ gelanceerd.

31 mei 2024 | R&D

Subsidieregelingen voor R&D groene chemie dit najaar open

Dit najaar opent NWO naar verwachting drie calls (subsidieregelingen) voor GroenvermogenNL, waarmee we ons richten op het vergroenen en circulair maken van industriële chemische processen.

3 mei 2024 | GVNL

Ontmoet GroenvermogenNL op de World Hydrogen Summit 2024 

De World Hydrogen Summit 2024 in Rotterdam is dé plek om kennis, inspiratie en goede contacten op te doen voor wie geïnteresseerd is in groene waterstof. Als innovatiemotor van de groenewaterstofeconomie is GroenvermogenNL daar vanzelfsprekend bij.

16 april 2024 | Demonstraties, GVNL, Pilots

Opening TSE Industrie studies: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)  

Op 1 mei 2024 opent de TSE Industrie studies: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL). Deze regeling is onderdeel (programmalijn 2) van de TSE Industrie studies.

11 april 2024 | R&D

Feestelijke lancering van GroenvermogenNL’s eerste R&D-project HyTROS

Het eerste R&D-project van GroenvermogenNL, HyTROS, vierde 11 april in Amersfoort zijn formele start van begin maart. Dit project, een initiatief waarbij 32 partijen uit onderzoek en industrie betrokken zijn, draagt bij aan het versnellen van de opschaling van groene waterstof in Nederland.

10 februari 2024 | Human Capital

Veranderende arbeidsmarkt vereist nieuwe benadering

Om een werkend skills-gebaseerd arbeidsmarktsysteem te ontwikkelen, heeft de Human Capital Agenda van de GroenvermogenNL in nauwe samenwerking met Topsector Energie en de LLO Katalysator onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in welke stappen er gezet moeten worden om dit te kunnen realiseren.

1 februari 2024 | GVNL

Internetconsultatie Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie (IMKE)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nodigt bedrijven uit om in een internetconsultatie mee te denken over de nieuwe investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie.

29 januari 2024 | Human Capital

Hoe leiden we voldoende mensen op voor de waterstoftransitie? 4 onderzoeken schetsen een beeld voor de toekomst

Om een goed beeld te hebben voor de human capital agenda heeft GroenvermogenNL en Platform Talent voor Technologie 4 onderzoeken laten uitvoeren. In dit artikel vatten we de bevindingen samen