Logo Groenvermogen
Demonstraties

Subsidie & Instrumentarium

Wilt u als ondernemer minder energie gebruiken in uw productieproces? Heeft u een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot? Voor pilot- of demonstratieprojecten binnen uw bedrijf kunt u subsidie aanvragen vanuit de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

 

Demonstratieregeling voor projecten groter dan 100MW

Voor projecten in TRL 7 tot en met 9 van een significante omvang wordt een aparte regeling gemaakt waarvoor ca € 480 mln beschikbaar is. In april 2023 is de regeling gereed voor publieke consultatie. Na een melding voor staatssteun toets in Brussel wordt de regeling naar verwachting september of oktober 2023 gepubliceerd.

  • TRL 7 Demonstratie prototype in operationele omgeving
  • TRL 8 Product/dienst is compleet en operationeel maar nog niet in de fase van marktintroductie
  • TRL 9 Product/dienst gereed voor marktintroductie

De regeling is bedoeld voor projecten met een omvang van 100+MW aan elektrolyse capaciteit te gebruiken in één van de volgende sectoren:

  • Groen staal
  • Groene chemie
  • Groene kunstmest
  • Groene lucht-/scheepvaartbrandstoffen

De regeling is primair bedoeld om op deze schaal te kunnen leren. Met die leerervaringen kan de opschaling naar GW-niveau in de industrie beter verlopen. Omdat voor het verdienvermogen van Nederland ook de maakindustrie van groot belang is en de verwachting is dat er momenteel (nog) geen Nederlandse partijen zijn die op de schaal van 100MW of meer systemen kunnen leveren, wordt in de regeling ook een mogelijkheid geboden om op kleinere (10 tot 20MW) schaal te demonstreren. Voorwaarde is dan wel dat een uitgebreidere leerervaring mogelijk is voor onderdelen van de maakindustrie, waarbij de kostprijsverlaging van het product groene waterstof grote kansen biedt.