Demonstraties

Opschaling van innovatieve ontwikkelingen

Naast R&D, pilots en kleine demonstraties is het ook van belang te leren van grotere projecten. Bij de opschaling komen vaak praktische zaken aan de orde en valt er veel te leren van wat er bij verdere opschaling komt kijken. Het opschalings- en demonstratieprogramma van GroenvermogenNL geeft via regelingen en kennisdeling een kickstart aan waterstof(elektrolyser)-projecten en stimuleert zowel productie van apparatuur als gebruik van groene waterstof en groene chemie.

GroenvermogenNL draagt op 4 manieren bij aan versnellen van opschaling

Voor het demonstratieprogramma van GroenvermogenNL is € 500 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds. GroenvermogenNL versnelt de opschaling van productie en gebruik van groene waterstof en groene chemie. Dat doen wij op 4 manieren.

  • Investeringssubsidie maakindustrie klimaatneutrale economie (IMKE)

Deze regeling voor de maakindustrie stimuleert het verdienvermogen van nieuwe bedrijvigheid rond het maken van apparatuur voor productie van groene waterstof. De consultatie voor de IMKE sloot op 3 maart. De regeling gaat naar verwachting zomer 2024 open.

  • Een regeling voor keteninnovaties

Deze regeling betreft keteninnovaties in grotere opschalingsprojecten, die via IPCEI, OWE of SDE++ ondersteund worden voor de productie van groene waterstof. Met deze regeling ondersteunen we de hele keten van productie, transport, opslag tot gebruik. De regeling gaat naar verwachting voorjaar 2024 open.

  • Een regeling voor FEED- en feasibility studies

TSE Industrie studies: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL)
Deze regeling is bedoeld om een innovatie of technologie te testen of demonstreren, die CO2-uitstoot in industriële processen helpt verminderen tegen lage kosten. Er kan subsidie worden aangevraagd voor onderzoek naar deze onderwerpen:

  • Transport en opslag van waterstof(dragers)
  • Toepassen van waterstof(dragers) en groene elektronen
  • Productie van waterstof
  • Productie van (onderdelen van) elektrolysers

De studies zijn ter voorbereiding van innovatie- en opschalingsprojecten, die GroenvermogenNL hiermee stimuleert. Ook importprojecten kunnen er hun voordeel mee doen. Het budget voor de TSE Industrie studies: Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL) is € 10 miljoen, met een maximum van € 4 miljoen per project. De regeling opent op 1 mei 2024.
Kijk voor alle voorwaarden en de aanvraagprocedure op de website van RVO.  

  • Het opzetten van een nationale faciliteit voor duurtesten met groene waterstof

GroenvermogenNL heeft onderzoek laten uitvoeren naar de behoefte aan een testfaciliteit waar het bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen gebruik van kunnen maken. Bekijk hier de resultaten. De testfaciliteit richt zich op duurtesten van apparatuur om groene waterstof te maken voor systemen tussen 1 en 10MW opvang. Dit is belangrijk voor apparatuur die volgens de fabrikant geschikt is voor de verkoop, maar waarvan industriële gebruikers eerst zeker willen weten dat hij voor langere tijd probleemloos werkt onder normale bedrijfsomstandigheden. Bovendien kan bij deze testen eventueel de apparatuur worden gecertificeerd.

Dit voorjaar is een aantal geïnteresseerde partijen benaderd om een locatiekeuze te maken. Is jullie bedrijf niet benaderd en hebben jullie wel een geschikte locatie beschikbaar? Neem contact op met Ed Buddenbaum of Harry van Dijk.