Logo Groenvermogen
Subsidie & Instrumentarium

Pilots & kleine demonstraties

Voor projecten die zich kwalificeren voor het portfolio van GroenvermogenNL en zich in de fase van TRL 6, 7 of 8 bevinden is ca € 100 mln aan budget beschikbaar. Voor pilot- of demonstratieprojecten met waterstoftechnologie of groene chemie is in juni 2022 de subsidieregeling DEI+: Waterstof en groene chemie geopend. Deze subsidieregeling is op 10 januari 2023 gesloten. 

De eerste twee toekenningen van in totaal 18,4 miljoen euro zijn in december 2022 verleend aan Hollandia BV en HYGRO Energy BV. Lees het nieuwsbericht hierover 

  • TRL 6 Demonstratie prototype in testomgeving 
  • TRL 7 Demonstratie prototype in operationele omgeving
  • TRL 8 Product/dienst is compleet en operationeel maar nog niet in de fase van marktintroductie

In januari en februari 2023 wordt geëvalueerd wat de DEI-regeling heeft betekend voor GroenvermogenNL. Op basis daarvan en met de diverse budget vragen voor projecten in TRL 6 – 8 wordt besloten of, en zo ja met welke eventuele aanpassingen de DEI-regeling nog een keer voor GroenvermogenNL wordt opengesteld. Of dat wordt bekeken of een ander soort regeling beter past. Het streven is om rond de zomer van 2023 een volgende tranche beschikbaar te stellen via het publiceren van een regeling voor dit soort projecten.

 

Op de pagina ‘Projecten’ staat een overzicht van de projecten die subsidie hebben ontvangen vanuit het GroenvermogenNL budget voor pilot support.