GroenvermogenNL

Versnellen en realiseren van de groene waterstof economie in Nederland

Nederland staat met de rest van de wereld voor een immense klimaatopgave. Onze op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij en industrie moeten worden omgebouwd. Hiervoor is groene waterstof nodig als trekkracht voor die transitie.
GroenvermogenNL werkt daaraan in een samenhangend programma langs diverse pijlers met grote ambities.

In het kort over GroenvermogenNL

GroenvermogenNL richt zich op de versnelling van een goed werkende markt voor industrieel gebruik van groene waterstof.  Het Nationale Groeifonds Programma kent vier pijlers met eigen ambities die ook een onderlinge samenhang vertonen.