Logo Groenvermogen
GroenvermogenNL

Versnellen en realiseren van de groene waterstof economie in Nederland

Nederland staat met de rest van de wereld voor een immense klimaatopgave. Onze op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij en industrie moeten worden omgebouwd. Hiervoor is groene waterstof nodig als trekkracht voor die transitie.
GroenvermogenNL werkt daaraan in een samenhangend programma langs diverse pijlers met grote ambities.

 

Het GroeneWaterstofHuisNL, het evenement van GroenvermogenNL op 1 december 2023 in Gooiland in Hilversum!

Hier krijg je inhoudelijke inspiratie, concrete informatie én relevante connecties op het gebied van groene waterstof en chemie. Vergroot je kennis en netwerk en realiseer jouw innovatie sneller.

In het kort over GroenvermogenNL

GroenvermogenNL richt zich op de versnelling van een goed werkende markt voor industrieel gebruik van groene waterstof.  Het Nationale Groeifonds Programma kent vier pijlers met eigen ambities die ook een onderlinge samenhang vertonen.