FAQ

Op deze pagina lees je veelgestelde vragen en antwoorden over het waterstofprogramma GroenvermogenNL.

Over GroenvermogenNL

Wie & Wat?

GroenvermogenNL versnelt de totstandkoming van een ecosysteem voor groene waterstof en groene chemie in Nederland. Het programma zet in op de productie en het gebruik van groene waterstof en aanverwante technologie in verschillende industriële ketens, zoals chemie, kerosine, staal en kunstmest. Naast dat dit nodig is voor het klimaat en het verdienvermogen, versterkt GroenvermogenNL ook de kansen voor de Nederlandse maakindustrie op het gebied van groene waterstof en groene chemie.

Het GroenvermogenNL-programma beslaat de gehele keten van productie en infrastructuur tot verschillende toepassingen. Bovendien is het programma sterk interdisciplinair en cross-sectoraal: er werken zowel onderzoekers met verschillende achtergronden in mee als experts van bedrijven en onderwijsinstellingen met hun eigen perspectieven. Bedrijven uit de sectoren energie, chemie en hightech werken nauw samen in GroenvermogenNL.

Het GroenvermogenNL-programma loopt tot 2028 en krijgt een (deels voorwaardelijke) bijdrage van € 838 miljoen uit het Nationaal Groeifonds.

GroenvermogenNL is een gezamenlijk initiatief van ChemistryNL (Topsector Chemie),  Holland HighTech (Topsector High Tech Systemen en Materialen) en Topsector Energie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het programma.

GroenvermogenNL werkt nauw samen met partners uit industrie, kennisinstellingen en de overheid, waaronder Nobian/HyCC, Shell, Air Liquide, DOW, VDL, OCI Nitrogen, BP, Yara, Ørsted, Siemens, Avantium, Hygear, Hyet, TataSteel, Vattenfall, Zeeland Refinery, MTSA, Bosch, SkyNRG, FME, BASF, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, Smart Delta Resources (SDR), Chemelot, Brainport, kennispartijen (TNO/VoltaChem, AMCEL (UvA), EIRES (TU/e), e-Refinery (TUD), ARC CBBC (UU, TU/e, RUG), CEI (UT), Urgenda, Natuur & Milieu, VEMW, VNCI, FME, Gasunie, ECCM, Elektrolyse Makersplatform.

De dagelijkse leiding van GroenvermogenNL is in handen van het programmabestuur. Het programmabestuur is verantwoordelijk voor de uitvoer van het GroenvermogenNL programma en houdt de regie.

Het programmabureau van GroenvermogenNL bestaat uit specialisten in management, communicatie, internationalisering en human capital. Onze programmamanagers richten zich o.a. op de R&D-werkpakketten. Het team van het HCA-programma heeft een netwerk van regionale liaisons.

De organisatie

Middelen & Mogelijkheden

De aanvraag van GroenvermogenNL gaat om een totale bijdrage van € 838 miljoen vanuit het Nationaal Groeifonds.  -> Hiervan is € 541 miljoen toegekend en € 297 miljoen voorwaardelijk toegekend.

Het toegekende bedrag bestaat uit:

  • € 62 miljoen voor innovatieve pilots en kleine demo’s, en € 38 miljoen euro voorwaardelijk
  • € 177 miljoen voor R&D-projecten
  • € 50 miljoen voor human capital en onderwijsprogramma’s
  • € 242 miljoen voor opschalingsprojecten en € 250 miljoen euro voorwaardelijk
  • € 19 miljoen uitvoeringslasten, waarvan € 9 miljoen voorwaardelijk
  • De tender voor kleinschalige pilot- en demonstratieprojecten van GroenvermogenNL wordt binnen de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) uitgevoerd. Hiervoor is een apart compartiment GroenvermogenNL in de DEI+ aangemaakt voor de specifieke doelstellingen van het programma. Gehonoreerde DEI+-projecten krijgen een plek in het GroenvermogenNL-programma en maken cross-over verbindingen met het R&D-programma en de Human Capital Agenda.
  • Voor het R&D programmaonderdeel voert NWO samen met RVO sandpitprocedures uit om met grote consortia één programmalijn meerjarig (8 jaar) te programmeren.
  • Het HCA-programmaonderdeel maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande instrumenten bij NWO/SIA en RVO.

In het hoofdlijnenakkoord tussen PVV, VVD, NSC en BBB is geen ruimte voor nieuwe rondes van het Nationaal Groeifonds. Ronde 4 en 5 worden geschrapt. Subsidies van al toegekende Groeifondsprogramma’s blijven gehonoreerd. Dat betekent dat het budget van GroenvermogenNL niet ter discussie staat.

R&D-programma

Werkpakketten & Deelnemen

Tarieven, co-financieringseisen, afspraken over IP et cetera zijn door NWO en RVO uitgewerkt in de sandpitprocedure. Daarbij zijn ervaringen van bedrijven meegenomen met regelingen bij RVO en NWO. Je vragen of suggesties hierover kun je sturen naar secretariaat@groenvermogennl.org. Vragen over de werkpakketten? Neem contact op met programmamanager Maryam Alimoradi Jazi: m.alimoradijazi@groenvermogennl.org.

Voor elk werkpakket/programmalijn worden relevante partners geselecteerd om een werkpakket uit te werken en in workshops tot een overeenkomst te komen wie wat doet en wanneer. Vervolgens neemt het consortium, dat zich tijdens de workshop vormt, 2-3 maanden de tijd om een voorstel verder uit te werken. Een evaluatiecommissie beoordeelt de kwaliteit van het voorstel. NWO kent het voorstel toe. Er is geen concurrentie met andere voorstellen. Het bestuur van GroenvermogenNL adviseert over de deelname, procedure en de inhoudelijke focus van de sandpits. De procedure wordt uitgevoerd door NWO en RVO gezamenlijk.