Documents

Documenten

Haalbaarheidsstudie waterstof testfaciliteit

16 februari 2024 | GVNL

GroenvermogenNL heeft Mott McDonald gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een testfaciliteit voor apparatuur in de laatste innovatiefasen waarmee groene waterstof kan worden geproduceerd. Op basis van bijgaand rapport wil GroenvermogenNL aanvullende stappen zetten om binnen afzienbare termijn te komen tot zo’n faciliteit. Daarbij speelt de ontwikkeling van de business case voor zo’n faciliteit een belangrijke rol.

Rapportage Samenwerking richting een skills-based arbeidsmarkt

15 februari 2024 | HCA

Om een werkend skills-gebaseerd arbeidsmarktsysteem te ontwikkelen, heeft de Human Capital Agenda van de GroenvermogenNL in nauwe samenwerking met Topsector Energie en de LLO Katalysator onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in welke stappen er gezet moeten worden om dit te kunnen realiseren.

Dialogic – Voorverkenning mkb-programma GroenvermogenNL

17 januari 2024 | HCA

Mkb-bedrijven spelen een belangrijke rol in de waterstoftransitie. Hoe kan GroenvermogenNL hen daarin het beste ondersteunen? Ter voorbereiding van een innovatie- en stimuleringsprogramma voor het mkb onderzocht Dialogic de behoeften van ondernemers.

Verkenning post-initieel opleidings- en ontwikkelaanbod gericht op de toepassing van groene waterstof Eindrapportage in opdracht van NRO (onderdeel van NWO) en ten behoeve van GroenvermogenNL

17 januari 2024 | HCA

KPMG voerde een verkenning uit voor het post-initiële onderwijs. Om met het initieel onderwijs te beginnen: uit een inventarisatie op basis van deskresearch en interviews met onder andere de regionale liaisons van GroenvermogenNL blijken in elk geval 54 opleidingen zich op waterstof te richten.

Arbeidsmarktonderzoek om de waterstoftransitie in kaart te brengen CE Delft en SEO Economisch onderzoek

26 november 2023 | HCA

In opdracht van GroenvermogenNL en Platform Talent voor Technologie voerden CE Delft en SEO Economisch Onderzoek een arbeidsmarktonderzoek uit om de vraag naar arbeid bij de waterstoftransitie in kaart te brengen.

Subsidiëren van keteninnovatieprojecten

26 oktober 2023 | GVNL

GroenvermogenNL heeft Mott McDonald gevraagd om een inventarisatie te maken van de kostensoorten die mogelijk subsidiabel kunnen worden in een regeling voor het subsidiëren van keteninnovatieprojecten. Het rapport hierover is bijgevoegd.

ISPT-studie naar faciliteit duurtesten elektrolysesystemen

8 augustus 2023 | GVNL

GroenvermogenNL heeft ISPT gevraagd een eerste verkennende studie uit te voeren naar de wijze waarop een faciliteit voor duurtesten voor elektrolysesystemen vormgegeven kan worden. Op basis van bijgaande resultaten wordt nu een haalbaarheidsstudie aanbesteed.

Waterstofgids 2023 – Excelling in hydrogen

10 mei 2023 | GVNL

Ruim 60 jaar geleden werden in Nederland grote aardgasreserves ontdekt. Als gevolg hiervan werd een van ’s werelds meest uitgebreide en geavanceerde gasnetwerken ontwikkeld. Een tweede gasrevolutie is in volle gang met de introductie van hernieuwbare en koolstofarme waterstof.