Logo Groenvermogen
Documents

Documenten

Arbeidsmarktonderzoek om de waterstoftransitie in kaart te brengen CE Delft en SEO Economisch onderzoek

26 november 2023

In opdracht van GroenvermogenNL en Platform Talent voor Technologie voerden CE Delft en SEO Economisch Onderzoek een arbeidsmarktonderzoek uit om de vraag naar arbeid bij de waterstoftransitie in kaart te brengen.

Informatiesessie | WP 1 | Koolstofneutraal waterstof maken

13 november 2023

Subsidiëren van keteninnovatieprojecten.

26 oktober 2023

GroenvermogenNL heeft Mott McDonald gevraagd om een inventarisatie te maken van de kostensoorten die mogelijk subsidiabel kunnen worden in een regeling voor het subsidiëren van keteninnovatieprojecten. Het rapport hierover is bijgevoegd.

ISPT-studie naar faciliteit duurtesten elektrolysesystemen

8 augustus 2023

GroenvermogenNL heeft ISPT gevraagd een eerste verkennende studie uit te voeren naar de wijze waarop een faciliteit voor duurtesten voor elektrolysesystemen vormgegeven kan worden. Op basis van bijgaande resultaten wordt nu een haalbaarheidsstudie aanbesteed.

Waterstofgids 2023 – Excelling in hydrogen

10 mei 2023 | GVNL

Ruim 60 jaar geleden werden in Nederland grote aardgasreserves ontdekt. Als gevolg hiervan werd een van ’s werelds meest uitgebreide en geavanceerde gasnetwerken ontwikkeld. Een tweede gasrevolutie is in volle gang met de introductie van hernieuwbare en koolstofarme waterstof.

R&D program

24 april 2023 | R&D

De pijler R&D heeft als doel om alle relevante nationale expertise op het gebied van waterstof en groene elektronen als basis voor complexe chemie samen te brengen. Een gecoördineerde inspanning op het gebied van R&D is niet alleen noodzakelijk om het gebruik en de productie van waterstof op te schalen en te versnellen, maar ook om de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen verder te versterken en om nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren en tegelijkertijd overlapping en blind spots op nationaal niveau te vermijden. 

Jaarplan 2023

17 maart 2023 | GVNL

Jaarplan GroenvermogenNL 2023

GroenvermogenNL is een tijdelijke organisatie voortgekomen uit de programmering van drie Topsectoren (HTSM, Chemie en Energie). Doel is het versnellen van de markt voor groene waterstof en groene chemie. Daarmee richt GroenvermogenNL zich primair op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven op gebied van R&D, pilots, demonstratie en human capital.

 

Consortium Agreement Template

28 februari 2023 | R&D

Consortium Agreement principles & Template

Be aware! There are two documents this one and ‘Agreement principles’ on this ‘document’ page.