Documents

Documenten

Haalbaarheidsstudie waterstof testfaciliteit

16 februari 2024 | GVNL

GroenvermogenNL heeft Mott McDonald gevraagd een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een testfaciliteit voor apparatuur in de laatste innovatiefasen waarmee groene waterstof kan worden geproduceerd. Op basis van bijgaand rapport wil GroenvermogenNL aanvullende stappen zetten om binnen afzienbare termijn te komen tot zo’n faciliteit. Daarbij speelt de ontwikkeling van de business case voor zo’n faciliteit een belangrijke rol.

Subsidiëren van keteninnovatieprojecten

26 oktober 2023 | GVNL

GroenvermogenNL heeft Mott McDonald gevraagd om een inventarisatie te maken van de kostensoorten die mogelijk subsidiabel kunnen worden in een regeling voor het subsidiëren van keteninnovatieprojecten. Het rapport hierover is bijgevoegd.

ISPT-studie naar faciliteit duurtesten elektrolysesystemen

8 augustus 2023 | GVNL

GroenvermogenNL heeft ISPT gevraagd een eerste verkennende studie uit te voeren naar de wijze waarop een faciliteit voor duurtesten voor elektrolysesystemen vormgegeven kan worden. Op basis van bijgaande resultaten wordt nu een haalbaarheidsstudie aanbesteed.

Waterstofgids 2023 – Excelling in hydrogen

10 mei 2023 | GVNL

Ruim 60 jaar geleden werden in Nederland grote aardgasreserves ontdekt. Als gevolg hiervan werd een van ’s werelds meest uitgebreide en geavanceerde gasnetwerken ontwikkeld. Een tweede gasrevolutie is in volle gang met de introductie van hernieuwbare en koolstofarme waterstof.

Jaarplan 2023

17 maart 2023 | GVNL

Jaarplan GroenvermogenNL 2023

GroenvermogenNL is een tijdelijke organisatie voortgekomen uit de programmering van drie Topsectoren (HTSM, Chemie en Energie). Doel is het versnellen van de markt voor groene waterstof en groene chemie. Daarmee richt GroenvermogenNL zich primair op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven op gebied van R&D, pilots, demonstratie en human capital.

 

Infographic GroenvermogenNL

7 februari 2023 | GVNL

In samenwerking met Summit Engineering is een Quick scan uitgevoerd mbt de waardeketen, download hier het schematisch overzicht.

Waardeketen animatie schematisch overzicht