Documents

Documenten

Rapportage Samenwerking richting een skills-based arbeidsmarkt

15 februari 2024 | HCA

Om een werkend skills-gebaseerd arbeidsmarktsysteem te ontwikkelen, heeft de Human Capital Agenda van de GroenvermogenNL in nauwe samenwerking met Topsector Energie en de LLO Katalysator onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in welke stappen er gezet moeten worden om dit te kunnen realiseren.

Dialogic – Voorverkenning mkb-programma GroenvermogenNL

17 januari 2024 | HCA

Mkb-bedrijven spelen een belangrijke rol in de waterstoftransitie. Hoe kan GroenvermogenNL hen daarin het beste ondersteunen? Ter voorbereiding van een innovatie- en stimuleringsprogramma voor het mkb onderzocht Dialogic de behoeften van ondernemers.

Verkenning post-initieel opleidings- en ontwikkelaanbod gericht op de toepassing van groene waterstof Eindrapportage in opdracht van NRO (onderdeel van NWO) en ten behoeve van GroenvermogenNL

17 januari 2024 | HCA

KPMG voerde een verkenning uit voor het post-initiële onderwijs. Om met het initieel onderwijs te beginnen: uit een inventarisatie op basis van deskresearch en interviews met onder andere de regionale liaisons van GroenvermogenNL blijken in elk geval 54 opleidingen zich op waterstof te richten.

Arbeidsmarktonderzoek om de waterstoftransitie in kaart te brengen CE Delft en SEO Economisch onderzoek

26 november 2023 | HCA

In opdracht van GroenvermogenNL en Platform Talent voor Technologie voerden CE Delft en SEO Economisch Onderzoek een arbeidsmarktonderzoek uit om de vraag naar arbeid bij de waterstoftransitie in kaart te brengen.

De brug naar de Toekomst

31 januari 2023 | HCA

Het implementatieplan van de Human Capital Agenda Energietransitie (2021)