Documents

Documenten

Waterstofgids 2023 – Excelling in hydrogen

10 mei 2023 | GVNL

Ruim 60 jaar geleden werden in Nederland grote aardgasreserves ontdekt. Als gevolg hiervan werd een van ’s werelds meest uitgebreide en geavanceerde gasnetwerken ontwikkeld. Een tweede gasrevolutie is in volle gang met de introductie van hernieuwbare en koolstofarme waterstof.

R&D program

24 april 2023 | R&D

De pijler R&D heeft als doel om alle relevante nationale expertise op het gebied van waterstof en groene elektronen als basis voor complexe chemie samen te brengen. Een gecoördineerde inspanning op het gebied van R&D is niet alleen noodzakelijk om het gebruik en de productie van waterstof op te schalen en te versnellen, maar ook om de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen verder te versterken en om nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren en tegelijkertijd overlapping en blind spots op nationaal niveau te vermijden. 

Jaarplan 2023

17 maart 2023 | GVNL

Jaarplan GroenvermogenNL 2023

GroenvermogenNL is een tijdelijke organisatie voortgekomen uit de programmering van drie Topsectoren (HTSM, Chemie en Energie). Doel is het versnellen van de markt voor groene waterstof en groene chemie. Daarmee richt GroenvermogenNL zich primair op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven op gebied van R&D, pilots, demonstratie en human capital.

 

Consortium Agreement Template

28 februari 2023 | R&D

Consortium Agreement principles & Template

Be aware! There are two documents this one and ‘Agreement principles’ on this ‘document’ page.

 

Consortium Agreement principles

28 februari 2023 | R&D

Consortium Agreement principles & Template.

Be aware! There are two documents this one and ‘Agreement Template’ on this document page.

 

Infographic GroenvermogenNL

7 februari 2023 | GVNL

In samenwerking met Summit Engineering is een Quick scan uitgevoerd mbt de waardeketen, download hier het schematisch overzicht.

Waardeketen animatie schematisch overzicht

Quickscan development green hydrogen value chain

31 januari 2023 | R&D

This quickscan provides insight into challenges, risks and innovative solutions around developing both large-scale (100 MW+) electrolysis projects and the wider green hydrogen value chains in the Netherlands. These insights will support GroenvermogenNL in the development of a subsidy scheme for largescale electrolysis projects, which are to be realised by 2026.

De brug naar de Toekomst

31 januari 2023 | HCA

Het implementatieplan van de Human Capital Agenda Energietransitie (2021)