Logo Groenvermogen
HCA

PL-1: ‘Kennisgebieden in kaart’

Samen met Platform Talent voor Technologie (PTvT) operationaliseren en begeleiden we onderzoeken en ondersteunende activiteiten.

Waterstof in kaart

Gedurende het programma wordt de kennisbehoefte en kennisontwikkeling op het vlak van waterstof systematisch in kaart gebracht. Bijvoorbeeld via kwalitatief en kwantitatief arbeidsmarktonderzoek, in kaart brengen van de skillsbehoefte, inzichtelijk maken van kansrijke loopbaanpaden, vergroting instroom binnen het beroepsonderwijs en monitoring van de HCA van GroenvermogenNL als geheel. Dit gebeurt mede op basis van de waterstoftransitiekaart van NWP.

Samenwerken

De uitkomsten van deze activiteiten zijn nauw afgestemd op de regio’s en bepalen mede de agenda voor de andere werkstromen van de human capital agenda van GroenvermogenNL. De uitvoering van deze activiteiten gebeurt in nauwe samenwerking met het Platform Talent voor Technologie (PTvT).