HCA

PL-1: ‘Kennisgebieden in kaart’

Samen met Platform Talent voor Technologie (PTvT) operationaliseren en begeleiden we onderzoeken en ondersteunende activiteiten.

H2 in het Onderwijs (H2inO)

De energietransitie en de rol van waterstof bieden niet alleen inspirerende onderwijs context vanwege het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, maar opent ook de deur naar spannende carrières en innovatieve projecten.

Als professional kun je jongeren enthousiast maken door hen te laten zien wat er allemaal mogelijk is met waterstoftechnologie. Stop wat waterstof-gerelateerde onderwerpen in het lesprogramma, nodig experts uit voor gastcolleges, en moedig leerlingen aan om zelf op onderzoek uit te gaan.

Met een animatie en verschillende korte films willen we je helpen om de wereld van waterstof helder te maken voor jongeren. Na een introductie met de animatie die de principes van de waterstof economie uitlegt, maken we kennis met echte professionals in het veld. In de films doorlopen we de hele keten van de waterstof sector; van het maken van groene energie, het bouwen en opschalen van H2 fabrieken tot de toepassingen in gebouwde omgeving, transport en gebruik als bouwsteen in de (bio)chemie.

Waterstof in kaart

Gedurende het programma wordt de kennisbehoefte en kennisontwikkeling op het vlak van waterstof systematisch in kaart gebracht. Bijvoorbeeld via kwalitatief en kwantitatief arbeidsmarktonderzoek, in kaart brengen van de skillsbehoefte, inzichtelijk maken van kansrijke loopbaanpaden, vergroting instroom binnen het beroepsonderwijs en monitoring van de HCA van GroenvermogenNL als geheel. Dit gebeurt mede op basis van de waterstoftransitiekaart van NWP.

Samenwerken

De uitkomsten van deze activiteiten zijn nauw afgestemd op de regio’s en bepalen mede de agenda voor de andere werkstromen van de human capital agenda van GroenvermogenNL. De uitvoering van deze activiteiten gebeurt in nauwe samenwerking met het Platform Talent voor Technologie (PTvT).