Werkpakket 1

Koolstofneutraal waterstof maken

Short movie

In the film we documenting the start of the process of creating the production of carbon neutral green hydrogen.

Doel & Activiteiten

Het kostenefficiënt op grote schaal produceren van koolstofneutrale waterstof is een sleutelelement in de transitie naar een klimaatneutrale economie. Gezien de snelle opkomst en toepassing van zonne- en windenergie is waterelektrolyse een logische route. Uit een analyse van de eerste projecten, de geraamde vereiste capaciteit en de potentiële markt blijkt dat we nog maar aan het begin staan van de ontwikkeling in deze nieuwe industrie. Dit deel van het programma is er dan ook op gericht om de (systeem)kosten van waterelektrolyse terug te brengen naar € 2,50 / kg H2 in 2030 en de productie van elektrolysers snel op te voeren. Daarnaast zijn er relevante, mogelijk ontwrichtende, transitietechnologieën die de chemische industrie op het gebruik van deze groene waterstof voorbereiden. Deze route produceert tegelijkertijd koolstofneutrale waterstof en een bruikbare grondstof op basis van koolstof (bijvoorbeeld roet of voorlopers voor hogere koolwaterstoffen). 

Doel:

  • Het realiseren van de kostenefficiënte productie van groene waterstof. Specifieke taken:
  • Het ontwikkelen van de Nederlandse toeleveringsketen voor materialen, componenten en systemen voor AWE- en PEM-elektrolysers en brandstofcelstacks.
  • Het ontwikkelen, analyseren en testen van innovaties voor AWE- en PEM-elektrolysetechnologieën.
  • Het ontwikkelen van AEM- en SOEC-elektrolysetechnologie met een laag TRL.
  • R&D naar transitietechnologieën voor CO2-neutrale waterstofproductie uit methaan.

 

De activiteiten omvatten:

  • R&D naar kritische componenten van electrolysers, inclusief kostendoelstellingen op component niveau (MEA, bipolaire plaat, katalysator, enz.).
  • AWE-, PEM-, AEM- en SOEC-elektrolysetechnologie.
  • Het ontwikkelen van benchmarktesten en systeemarchitecturen.
  • Een kleinschalige demonstratie van een pilot productielijn.

 

Transitietechnologieën voor CO2-neutrale waterstofproductie uit methaan:

R&D Het realiseren van een pilotinstallatie (Hüls-proces) in 2022 en een demo-installatie in 2025.