HCA

PL-4: Nationaal Onderwijs- en Scholingspakket Waterstof

Samen met Regieorgaan NRO operationaliseren en begeleiden we onderzoeken en ondersteunende activiteiten.

Transparantie in relevante programma’s

In samenwerking met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), als uitvoeringsorganisatie en kennispartner, werkt GroenvermogenNL aan het transparant maken van aanbod van relevante en erkende onderwijs-, scholings- en trainingsprogramma’s.

Onderzoek

Technopolis onderzoekt samen met Hutspot het initiële aanbod en KPMG onderzoekt het post-initiële aanbod. Deze onderzoeksbureaus werken samen aan een framework om deze programma’s logisch en systematisch te ontsluiten. Op basis hiervan kan vervolgens worden onderzocht waar kansen liggen om het aanbod effectiever, goedkoper en kwalitatief beter te maken.

Dit nationale onderzoek helpt GroenvermogenNL om samen met het bedrijfsleven tot gerichte investeringsprogramma’s te komen voor Learning en Development- en onderwijsprogramma’s.

 

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft als doel om met kennis uit onderzoek de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren.
Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door resultaten toegankelijk en bruikbaar te maken voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid.