Human Capital Agenda

Make Hydrogen Work 

Route naar gecertificeerde waterstofskills

GroenvermogenNL (GVNL) geeft uitvoering aan de Human Capital Agenda (HCA) van het Nationaal Waterstof Programma. De centrale vraag is hoe we komen tot voldoende mensen met de juiste skills voor de groenewaterstofeconomie. Met het Make Hydrogen Work initiatief biedt GroenvermogenNL professionals die zich willen bekwamen in waterstof een route naar het verkrijgen van de juiste skills.

Regionale aanpak, nationale samenhang 

Het GroenvermogenNL HCA-programma onderscheidt zeven regio’s in Nederland. Die regio’s hebben in 2023 roadmaps gemaakt met een regionaal pad naar voldoende human capital voor de waterstoftransitie. Deze roadmaps bevatten de aanpak, projecten en prioriteiten in de regio’s en laten de nationale samenhang zien, waarmee de regio’s samen tot een slimme investeringsstrategie komen.

Modules en curricula voor waterstofskills

De zeven GVNL-regio’s werken nu landelijk samen aan de ontwikkeling van een competente en geschoolde arbeidsmarkt onder de naam ‘Make Hydrogen Work’. Make Hydrogen Work omvat de campussen in Nederland die aanbod ontwikkelen en aanbieden aan professionals om zich te bekwamen in waterstof. Deze campussen zijn samenwerkingen in waterstof tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden. Onderwijsinstanties, zowel publiek als privaat, ontwikkelen de modules en curricula voor waterstofgerelateerde opleidingen en bieden deze op de campussen aan.

Modules voor individuele ontwikkelpaden

In Make Hydrogen Work worden landelijk instrumenten ontwikkeld die regionaal worden ingezet en geïmplementeerd. Andersom maakt het concept ook inzichtelijk welk aanbod regionaal al beschikbaar is of wordt ontwikkeld. Belangrijk in Make Hydrogen Work is dat modules gekoppeld zijn aan individuele ontwikkelpaden. Skills-gap analyses laten zien welke behoefte aan skills-ontwikkeling de medewerkers in het bedrijfsleven hebben. Het individuele ontwikkelpad dat iemand dient te doorlopen, uitgaande van de startsituatie en gewenste eindesituatie, wordt via digitale tooling inzichtelijk gemaakt. Onderdeel van Make Hydrogen Work is bovendien een begeleidingsprogramma – met bijvoorbeeld coaches – voor de professionals die op-, om- of bijscholing nodig hebben in waterstof.

Certificering voor waterstofskills via microcredentials

Belangrijk is het opzetten van nationale certificering via de inzet van microcredentials. Professionals kunnen in heel Nederland terecht met hun bij regionale campussen opgedane kennis en skills. Voorbeeld hiervoor is het Europese project Green Skills for Hydrogen. Dit project werkt op Europees niveau aan het zorgen voor een voldoende opgeleide arbeidsmarkt door het systematisch in kaart brengen van de benodigde skills en bijbehorende opleidingen.

Nationale coördinatie door GroenvermogenNL

GroenvermogenNL coördineert op nationaal niveau het Make Hydrogen Work concept. De zeven regio’s zorgen voor de uitvoering. De ambitie van Make Hydrogen Work is bovendien ook internationaal samen te werken met bijvoorbeeld campussen in Europa. We gebruiken hiervoor onder andere de samenwerkingsverbanden die er al bestaan vanuit de regio’s en die Nederlandse partijen hebben voor de productie en export van groene waterstof. Doel is een internationaal netwerk van campussen voor kennisdeling en opleiden van voldoende en goed opgeleide professionals om de waterstoftransitie te kunnen uitvoeren.