Programma tot 2030

Samen gaan wij voor groene waterstof in Nederland

GroenvermogenNL is  hét programma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Hiermee kan Nederland een nieuwe industrie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat opbouwen. Om deze transitie mogelijk te maken zijn goed opgeleide mensen nodig, maar is ook een sterke structuur van kennisdeling noodzakelijk.

Nederland staat met de rest van de wereld voor een immense klimaatopgave. Onze op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij en industrie moeten worden omgebouwd. Dit doet Nederland met groene waterstof als trekkracht voor die transitie. GroenvermogenNL is hét programma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij.

Er zijn al veel stappen gezet in 2023, zie bijgaande compilatie film.

Het programma loopt tot 2028 en kent grote interesse bij Nederlandse partijen om waterstofprojecten te initiëren, te testen en op te schalen. 

De potentie van waterstof en duurzaam opgewekte elektronen voor groene chemie is groot. GroenvermogenNL gaat een substantiële bijdrage leveren aan de opschaling van klimaat-neutrale waterstof en toepassing van groene elektronen in energie-intensieve industrieën.

Met een integrale aanpak zorgen we voor een krachtig nationaal innovatie-ecosysteem voor waterstofproductie en -toepassingen. Dit ecosysteem is deels al aanwezig en bestaat onder meer uit bedrijven en kennisinstellingen betrokken bij de energie-, chemie- en maaksectoren. Het gaat er nu om met de slimste oplossingen de kennis en kunde beter te benutten. Door bedrijven en kennisinstellingen in deze sectoren samen te laten werken aan een gezamenlijk doel binnen specifieke programma’s. Om het ecosysteem te versterken en Nederland in de Europese kopgroep te brengen is het volgende nodig:

  1. Research & Development; de coördinatie van onderzoek en innovatie
  2. Pilot projecten; de realisatie van waterstofprojecten op kleinere schaal 
  3. Demonstratie projecten; de realisatie van waterstofprojecten op serieuze schaal 
  4. Human Capital Agenda, voor voldoende goed opgeleid personeel

Samen gaan wij voor groene waterstof in Nederland. Zo leveren we een serieuze bijdrage aan een klimaatneutrale wereld.

EU-regels voor hernieuwbare waterstof.

Meer over GroenvermogenNL