Werkpakket 7

Sociaal-economische aspecten en implementatie van waterstof

Om meer inzicht te krijgen in de rol van waterstof ten opzichte van het andere energiesysteem en economische activiteiten, kunnen socio-technische systeemmodellen worden ontwikkeld. 

Aftermovie: Sociaal-economische aspecten en implementatie van waterstof - workshops

In de wereld van de energietransitie is de beschikbaarheid van technologie niet langer de enige bepalende factor. Om groene waterstof transitie mogelijk te maken, moeten we ons ook concentreren op de sociaal-economische aspecten.

Dat is waar dit consortia in beeld komt. Zij geven waardevol advies en doen uitgebreid onderzoek om een succesvolle implementatie van groene waterstofsystemen te garanderen. Benieuwd naar meer? Bekijk dan dit informatieve filmpje.

Doel & Activiteiten

Download Call for proposal op de website van NWO. Aanmelden kan tot 19 september 2023.

Een belangrijke vraag is hoe de rol van waterstof in het energiesysteem zich zou kunnen ontwikkelen, rekening houdend met beleidsmaatregelen, technologie, schaalvoordelen en consumenten- en investeringsgedrag. En hoe dit zich zal verhouden tot andere duurzaamheidsopties en tot concurrentie en samenwerking met andere landen. Om hier meer inzicht in te krijgen kunnen socio-technische systeemmodellen worden ontwikkeld voor de analyse van de rol van waterstof ten opzichte van het andere energiesysteem en economische activiteiten. Dit omvat bijvoorbeeld de kostenontwikkelingen, verplaatsingseffecten, regulering en marktontwerp, en levenscyclusanalyse.

Alle onderdelen van de waterstofwaardeketen – productie, transport, opslag, conversie en toepassing – kunnen alleen met succes van de grond komen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er moet in eerste instantie een adequate business case zijn die aansluit bij een marktconcept voor de energiesector. Zo niet, dan moeten er voldoende andere prikkels zijn waardoor investeerders op waterstof inzetten. In tweede instantie moeten wet- en regelgeving duidelijke juridische kaders bieden voor verdere marktontwikkeling. Ten slotte moet er voldoende draagvlak zijn, zodat er vanuit de samenleving geen bezwaar is tegen de ontwikkeling van waterstof. Het is daarom van belang deze met elkaar samenhangende aspecten vooraf in alle delen van de waardeketen te analyseren om het draagvlak voor technologische ontwikkeling te waarborgen.

Doel:

  • De ontwikkeling van perspectief voor een volledige transitie van het potentieel en een optimale rol van waterstof in het toekomstige energiesysteem voor verschillende geografische schalen (Noordzeeregio, Europa, internationaal) en markten (industrie, bebouwde omgeving, logistiek…).
  • Analyse en optimalisatie van de business case voor de introductie van waterstof (grijs, blauw, groen) op verschillende aggregatieniveaus.
  • Identificatie en analyse van de wettelijke en regelgevende factoren voor de introductie van waterstof: identificatie van wettelijke obstakels, wettelijk en regelgevend kader (nationaal, Europees, UN), enz.
  • Identificatie van de publieke acceptatiefactoren bij de introductie van waterstof.

De activiteiten omvatten:

  • Modelontwikkeling: gekoppelde meerschalige modelbenadering om de rol (productie, toepassing, transport) van waterstof op termijn te kwantificeren als onderdeel van het totale energiesysteem.
  • Ontwikkeling van de businesscase.
  • Identificatie & wettelijk en regelgevend kader. 
  • Identificatie van publieke acceptatie.

Pakket is opengesteld,  informatie vind je op de website van NWO.