Logo Groenvermogen
Werkpakket 2

Transport en opslag van waterstof

Er is onderzoek nodig naar de grootschalige opslag van waterstof in bijvoorbeeld tanks, cilinders of in zoutgroeven en andere ondergrondse opslagcapaciteit.

Doel & Activiteiten

Tot nu toe zijn het vervoer en de opslag van waterstof beperkt, omdat bijna alle waterstof rechtstreeks wordt gebruikt als energiedrager en grondstof in de industrie. Bij het opschalen van de waterstofproductie voor toepassing in het energiesysteem moet worden onderzocht of en in hoeverre het bestaande intensieve transport- en distributienet voor aardgas dat in ons land aanwezig is en ons verbindt met omliggende landen, op een veilige en aanvaardbare manier kan worden gebruikt voor het transport van waterstof. Ook rijst de vraag of het gasnet moet worden aangepast of uitgebreid ten behoeve van het transport van waterstof, bijvoorbeeld als gevolg van de installatie van grootschalige elektrolysecapaciteit. Veiligheid is hier de belangrijkste vereiste, niet alleen voor het transportsysteem maar ook voor de verschillende toepassingen en de opslag van waterstof. Daarom is onderzoek nodig naar de grootschalige opslag van waterstof in bijvoorbeeld tanks, cilinders of in zoutgroeven en andere ondergrondse opslagcapaciteit.

 

Doel:

Dit werkpakket richt zich op het beheren van:

  • Netvereisten voor gaskwaliteit en de drukproblematiek bij het waterstoftransport.
  • Veiligheidskwesties in de hele waterstofwaardeketen en de organisatie daarvan.
  • Het opschalen van de invoering van waterstof van lokale naar nationale energiesystemen.
  • Ontwerpvraagstukken m.b.t. een internationaal waterstofnetwerk, inclusief de rol van Noordzee-energie.
  • Offshore waterstofproductie, conversie, transport en opslag.
  • Multidisciplinaire aspecten van grootschalige waterstofopslag in zoutgroeven en lege gasvelden, zowel onshore als offshore.

 

De activiteiten omvatten:

  • Kennisontwikkeling op het gebied van transport- en opslaginfrastructuur.
  • Ontwikkeling van veiligheidsstandaarden, inclusief het opzetten van een nationaal veiligheidscentrum voor waterstoftransport en -opslag.
  • Ontwikkeling van een roadmap voor transitie binnen Noordwest-Europa.
  • Analyse en optimalisatie van waterstofproductie, -conversie, -transport en -opslag op zee.

 

Meer informatie op de website van de NWO

"The start of green hydrogen in The Netherlands"

"The only real green molecule is hydrogen"

"The green hydrogen price will be halved"