Onderzoek naar waterstof: transport, boven- en ondergrondse opslag, offshore transport en opslag, en veiligheid

Het HyTROS-project, kan met een subsidie van € 14 miljoen plus ruim € 4 miljoen bijdrage uit de industrie aan de slag met toegepast onderzoek naar en doorontwikkeling van transport en opslag van waterstof. Het HyTROS-project is een initiatief van 32 partijen uit onderzoek en industrie. De looptijd van het programma is 6 jaar. HyTROS gaat de opschaling van groene waterstof in Nederland helpen versnellen.

Onderzoek in de hele waterstofketen

Nederland is de op een na grootste waterstofproducent van Europa. Bijna alle waterstof komt nu nog uit fossiele brandstoffen. In 2030 wil Nederland 4GW elektrolysecapaciteit hebben. De belangrijkste uitdaging om groene waterstof op die grote schaal te produceren is te onderzoeken in hoeverre het huidige aardgassysteem op land (onshore) en zee (offshore) kan worden hergebruikt voor waterstof, waar nieuwe assets nodig zijn, en wat er geregeld moet worden om het nieuwe energiesysteem veilig en kosteneffectief te laten functioneren met maatschappelijk draagvlak. Dit vraagt meer onderzoek naar de productie, transport en opslag van waterstof in de hele waterstofwaardeketen. Het HyTROS-project (Hydrogen Transport, Offshore and Storage) gaat onderzoek doen naar transport (met name via pijpleidingen), boven- en ondergrondse opslag, offshore transport en opslag en veiligheid.

Totstandkoming van het consortium

Het HyTROS consortium kwam tot stand via een innovatieve procedure van Groeifondsprogramma GroenvermogenNL en NWO. In twee intensieve workshops van ieder drie dagen werkten alle betrokkenen aan het inmiddels gehonoreerde projectvoorstel. Normaliter worden meerdere voorstellen in competitie ingediend, in deze procedure werden partijen uitgedaagd in nationale co-creatie te werken. Met succes! Het HyTROS consortium bestaat uit 10 universiteiten drie onderzoeksinstituten, twee hogescholen en 17 industriële partners. Alle landelijke en regionale netbeheerders die waterstof gaan transporteren, toekomstige opslagexploitanten en toeleveringsindustrie voor on- en offshore pijpleidinginstallaties, inspectie en onderhoud doen mee aan het HyTROS-programma.

Het HyTROS-consortium

University of Groningen, Radboud University, Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology, Wageningen University, University of Amsterdam, University of Twente, Utrecht University, CWI, Erasmus University Rotterdam, Leiden University, HAN University of Applied Sciences, Hanze University of Applied Sciences, TNO, Deltares, VSL, HyET E-Trol, Shell Global Solutions International, N.V. Nederlandse Gasunie, EBN, Nobian Industrial Chemicals, Allseas Group SA, Worley Nederland, DNV Netherlands, Netbeheer Nederland, SKF, Neptune Energy, Voyex, Aliaxis, Fluidwell, TAQA Energy, ONE-Dyas

Subsidie

Het R&D-programma van GroenvermogenNL is opgedeeld in zeven werkpakketten. NWO voert de calls voor de werkpakketten uit. Het programma HyTROS is het resultaat van werkpakket 2: Transport en opslag van waterstof.

Het HyTROS-project ontvangt € 14 miljoen subsidie kan rekenen op ruim € 4 miljoen bijdrage uit de industrie.