Onderzoek naar waterstof: transport, boven- en ondergrondse opslag, offshore transport en opslag, en veiligheid

Het eerste project van het GroenvermogenNL R&D programma, HyTROS, kan met een subsidie van € 14 miljoen plus ruim € 4 miljoen bijdrage uit de industrie aan de slag met toegepast onderzoek naar en doorontwikkeling van transport en opslag van waterstof. Het HyTROS-project is een initiatief van 32 partijen uit onderzoek en industrie. Via een unieke procedure met workshops kwamen zij in co-creatie tot een sterk en gedragen programma dat de opschaling van groene waterstof in Nederland gaat helpen versnellen.

Nederland is de op een na grootste waterstofproducent van Europa. Bijna alle waterstof komt nu nog uit fossiele brandstoffen. In 2030 wil Nederland 4GW elektrolysecapaciteit hebben. De belangrijkste uitdaging om groene waterstof op die grote schaal te produceren is te onderzoeken in hoeverre het huidige aardgassysteem op land (onshore) en zee (offshore) kan worden hergebruikt voor waterstof, waar nieuwe assets nodig zijn, en wat er geregeld moet worden om het nieuwe energiesysteem veilig en kosteneffectief te laten functioneren met maatschappelijk draagvlak. Dit vraagt meer onderzoek naar de productie, transport en opslag van waterstof in de hele waterstofwaardeketen.

Het programma HyTROS (Hydrogen Transport, Offshore and Storage) gaat onderzoek doen naar transport (met name via pijpleidingen), boven- en ondergrondse opslag, offshore transport en opslag en veiligheid. Projectleider René Peters (TNO): “We brengen de risico’s die gepaard gaan met de ontwikkeling van de infrastructuur voor waterstoftransport en -opslag in kaart. Ook onderzoeken we hoe we deze risico’s kunnen verminderen. Ons uiteindelijke doel is dat de waterstofmarkt zich sneller en gemakkelijker ontwikkelt.”

Consortium uit nationale co-creatie

Het HyTROS consortium kwam tot stand via een innovatieve procedure van Groeifondsprogramma GroenvermogenNL en NWO. In twee intensieve workshops van ieder drie dagen werkten alle betrokkenen aan het inmiddels gehonoreerde projectvoorstel. Normaliter worden meerdere voorstellen in competitie ingediend, in deze procedure werden partijen uitgedaagd in nationale co-creatie te werken. Met succes! Het HyTROS consortium bestaat uit 10 universiteiten drie onderzoeksinstituten, twee hogescholen en 17 industriële partners. Alle landelijke en regionale netbeheerders die waterstof gaan transporteren, toekomstige opslagexploitanten en toeleveringsindustrie voor on- en offshore pijpleidinginstallaties, inspectie en onderhoud doen mee aan het HyTROS-programma. Maryam Alimoradi Jazi, programmamanager GroenvermogenNL: “GroenvermogenNL en NWO organiseren deze manier van samenwerken, in co-creatie en zonder competitie. Dat doen we voor de waterstofcommunity, voor de samenleving en voor de economie.” Ook René Peters is enthousiast over de nieuwe werkwijze: “Het was een experimentele manier om een consortium te bouwen en dat was in het begin best even wennen. Uiteindelijk bleek het een hele efficiënte manier om met een mooi consortium snel te schakelen en tot de hoofdlijnen van een onderzoeksvoorstel te komen.”

Bekijk hier de terugblik op de workshops

Het HyTROS-consortium

University of Groningen, Radboud University, Delft University of Technology, Eindhoven University of Technology, Wageningen University, University of Amsterdam, University of Twente, Utrecht University, CWI, Erasmus University Rotterdam, Leiden University, HAN University of Applied Sciences, Hanze University of Applied Sciences, TNO, Deltares, VSL,  HyET E-Trol, Shell Global Solutions International, N.V. Nederlandse Gasunie, EBN, Nobian Industrial Chemicals, Allseas Group SA, Worley Nederland, DNV Netherlands, Netbeheer Nederland, SKF, Neptune Energy, Voyex, Aliaxis, Fluidwell, TAQA Energy, ONE-Dyas