Werkpakket 6

Waterstof en groene elektronen voor specialties

Het gebruik van groene waterstof en groene (biobased) grondstoffen zal een ‘dubbele vergroening’ van de chemische industrie mogelijk maken.

Doel & Activiteiten

De chemische industrie in Nederland haalt een belangrijk deel van haar omzet uit chemische halffabrikaten en specialties met uiteenlopende toepassingen, van automotive-onderdelen, verpakkingsmateriaal, verf en coatings, tot farma, voeding en agro. De productie van deze enorme verscheidenheid aan chemische producten is momenteel nog afhankelijk van petrochemicaliën en uit meerdere stappen bestaande chemische transformaties. Hierbij wordt veel afval gegenereerd en veel energie verbruikt.

Het hoofddoel van deze programmalijn is de ontwikkeling van nieuwe chemische transformaties die schoner zijn en minder grondstoffen en energie verbruiken door gebruik te maken van groene waterstof, hernieuwbare energiebronnen en de directe toepassing van groene elektronen. Dit zal belangrijke industriële en maatschappelijke gevolgen hebben en een aanzienlijk deel van onze huidige chemische processen veranderen. Het gebruik van groene waterstof en groene (biobased) grondstoffen zal een ‘dubbele vergroening’ van de chemische industrie mogelijk maken. In een tweede fase wordt duurzaam opgewekte elektriciteit rechtstreeks toegepast (zonder de initiële H2-vorming) voor het ontwikkelen van schone, op redox gebaseerde chemische transformaties en op elektrochemie gebaseerde industriële processen voor de productie van specialties.

 

Doel:

  • Dit werkpakket heeft als doel het managen van het directe gebruik van hernieuwbare waterstof en biobased grondstoffen voor:
  • De ontwikkeling van stabiele en gifbestendige katalysator materialen om voedsel- en landbouwproducten en daarvan afgeleide tussenproducten te converteren in volledig hernieuwbare producten, in diverse hydrogeneringsprocessen, ter vervanging van waterstof op basis van methaan.
  • Het demonstreren van een nieuwe procestechnologie door de integratie van efficiënte hydrogeneringskatalyse en de (voor)behandeling van biomassa technologieën om voedsel en landbouwproducten om te zetten in hernieuwbare tussenproducten en monomeren voor bijv. voedingsingrediënten, speciale chemicaliën en farmaceutische producten.

 

De activiteiten omvatten:

  • De ontwikkeling van stabiele en gifbestendige katalysatormaterialen, efficiëntere reactortechnologieën.
  • Productiecapaciteit voor hernieuwbare chemische platforms.
  • Het demonstreren van geïntegreerde katalytische reactorconcepten, waarmee hernieuwbare waterstof, voedsel en landbouw kunnen worden omgezet.

Op het moment dat het pakket start en opengesteld wordt, vind je meer informatie op de website van NWO.