HCA

PL-2: ‘Regionale Liaisons en Learning Communities’ 

Zes regio’s (en hun liaisons) zijn aan de slag met regionale roadmaps. Ze werken daarbij aan twee overstijgende trajecten: voorbereiding van learning communities en een Nationaal Kennisplatform. 

Regionale roadmaps

De regionale liaisons werken in zes regio’s aan hun regionale roadmap. Zij brengen voor hun regio de ambities voor de energie- en waterstoftransitie in kaart en formuleren de meest kansrijke activiteiten om tot een krachtige learning community-aanpak te komen. Binnen deze aanpak werken consortia van bedrijven, onderwijs en onderzoek samen aan een snelle opbouw van skills in hun regio. De HCA safari inspiratietour in maart 2023 markeerde de start van het roadmaptraject.

Meer informatie over de verschillende regio’s lees je op de pagina’s hiernaast.

De roadmaps zijn gereed, een mooi interview met de liaisons en de roadmaps: op deze pagina

Regionale roadmaps: samenvattingen

Skillsvalorisatie via learning communities 

GroenvermogenNL zet erop in dat nieuw opgedane kennis uit onderzoeken en innovatietrajecten in de praktijk landt en wordt ingezet, bijvoorbeeld via learning communities. Op deze manier vindt skillsvalorisatie plaats: nieuwe kennis uit onderzoek en innovaties valoriseren door de ontwikkeling van skills van professionals en studenten. Een mooi voorbeeld van hoe dit goed georganiseerd kan worden is via het Applied Research Team (ART). In deze samenwerkingsvorm werkt een team van studenten en onderzoekers samen aan kennisontwikkeling, praktische toepassingen en kennisdeling, vertrekkend vanuit een vraag uit het werkveld.

Professionalisering van docenten

Naast de regionale roadmaps, werken de liaisons aan landelijke thema’s zoals professionalisering van docenten. Hiervoor wordt samengewerkt aan de voorbereidingsactiviteiten voor de Learning Communities.  Regieorgaan SIA is hiervoor de uitvoeringsorganisatie.