Logo Groenvermogen
HCA

PL-2: ‘Regionale Liaisons en Learning Communities’ 

Zes regio’s (en hun Liaisons) zijn aan de slag met hun Roadmaps en zijn er twee overstijgende trajecten van start: voorbereiding Learning Communities en Nationaal Kennisplatform. 

Regionale roadmaps samenvatting

De Regionale Liaisons zijn actief in zes verschillende regio’s en werken aan hun eigen Regionale Roadmap. De eerste Roadmaps zijn voltooid en kunnen hieronder worden gevonden. Het startpunt van deze Roadmaps was de HCA safaritour, waarbij interviews werden afgenomen en foto’s werden gemaakt. Bovendien is er meer informatie beschikbaar over de verschillende regio’s op de pagina’s hiernaast.

 

Roadmaps samenvatting pdf’s

De Regionale Liaisons werken in zes regio’s aan hun Regionale Roadmap. Zij brengen voor hun regio de ambities ten aanzien van de energie- en waterstoftransitie in kaart en formuleren de meest kansrijke activiteiten om zo tot een krachtige Learning Community-aanpak te komen. Binnen deze aanpak werken consortia van bedrijven, onderwijs en onderzoek samen aan een snelle opbouw van skills in hun regio. 

Een eerste HCA safari inspiratietour ,met veel belangrijke inzichten, vond plaats in maart.

Skillsvalorisatie via learning communities 

GroenvermogenNL stimuleert de in onderzoeken opgedane kennis concreet in te zetten via learning communities. Hierdoor ontstaat skillsvalorisatie: nieuwe kennis uit onderzoek en innovaties valoriseren door de ontwikkeling van skills van professionals en studenten. Een mooi voorbeeld hiervan is het Applied Research Team (ART). In deze learning community werkt een team van studenten en onderzoekers samen aan kennisontwikkeling, praktische toepassingen en kennisdeling, vertrekkend vanuit een vraag uit het werkveld. 

Lees meer over skillsvalorisatie en het ART 

 

Professionalisering van docenten

Naast de regionale roadmaps, werken de liaisons aan landelijke thema’s zoals professionalisering van docenten. Hiervoor wordt samengewerkt aan de voorbereidingsactiviteiten voor de Learning Communities.  Regieorgaan SIA is hiervoor de uitvoeringsorganisatie.

Een eerste pilot voor docentenprofessionalisering is op succesvolle wijze uitgevoerd.