Regio

Zuidwest Nederland

De Zeeuwse industrie investeert al in de transitie naar groene waterstof. De eerste installaties voor de productie van ‘groene’ waterstof staan gepland voor oplevering in 2025. Het is de bedoeling dat Zeeland in dat jaar ook zelfvoorzienend is in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het aanleveren van goed geschoolde medewerkers voor deze productie. 

Aanleiding 

Het rapport “Actualisatie en beleidsevaluatie Zeeland in Stroomversnelling” (Berenschot, 2020) geeft aan dat de innovatiekracht van Zeeland achteruit is gegaan ten opzichte van de rest van Nederland. “De factor waar Zeeland significant minder scoort dan veel andere regio’s vormt de publieke investeringen in R&D”. (Berenschot, 2020) Geeft aan dat hier voor Zeeland extra aandacht en investering voor nodig is. Het rapport (Berenschot, 2020) geeft ook aan: “Zeeland heeft veel kansen op gebied van duurzame opwekking van elektriciteit en waterstof. Indien samen met het bestaande industriecluster en inzet vanuit het Rijk samengewerkt wordt, kan veel groei gerealiseerd worden”.

Doel

Doel van dit programma is dat Zeeland in 2025 zelfvoorzienend is in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het aanleveren van medewerkers die het gebruik van de nieuwe technologie voor groene waterstof en systeemintegratie operationeel tot stand brengen en (3) nieuwe projecten rondom groene waterstof helpen realiseren. De regionale liaison en zijn team willen met deze aanvraag in 2023 de aanzet voor dit programma geven. 

Aanpak & acties 

De Zeeuwse industrie investeert al in de transitie naar groene waterstof. De eerste installaties voor de productie van ‘groene’ waterstof staan gepland voor oplevering in 2025. De gebruikte technologie, “elektrolyse”, waarbij men duurzaam opgewekte elektriciteit gebruikt, wordt nu echter nog niet toegepast in Zeeland of Nederland. Kennisinstellingen HZ University of Applied Sciences en Scalda bieden al praktijkgericht onderzoek en onderwijs aan op het gebied van Offshore Wind en ontwikkelen samen met de industrie programma’s voor groene waterstof.

In Zeeland werken de kennisinstellingen nauw samen met de industrie vanuit Smart Delta Resources en North Sea Ports. Met Orsted is een MoU ondertekend om samen voor de regio opleidingen en onderzoek voor groene waterstof op te zetten. Vanuit kennis- en innovatienetwerken zoals Energy Port Zeeland wordt de learning community opgezet om samen te werken, leren en innoveren en de groene waterstoftransitie optimaal te ondersteunen.

De kennisinstellingen willen zich met regio Zeeland op drie focusgebieden richten:

  1. Human capital voor een praktijkgericht onderzoeksprogramma gericht op het ondersteunen van de industrie in de energietransitie (Flex Intensity)
  2. Een human capital programma gericht op ontwikkeling van de onderwijsinfrastructuur die nodig is om de gevraagde kennis en capaciteit voor de energietransitie te leveren
  3. Een human capital programma gericht op ontwikkeling van een innovatieprogramma om de regio te ondersteunen met innovaties die voor de energietransitie nodig zijn.

Team 

Het Liaisonteam bestaat uit:

  • Gerben Huiszoon (Liaison)
  • Gerrit Rentier (Lid Liaisonteam)
  • Annelies Koomansvandendries (Lid Liaisonteam)
  • Annelise de Smet (Lid Liaisonteam)