PL-3

Nationaal Kennisplatform Waterstof

Op dit kennisplatform komt kennis vanuit het R&D- en opschalingsprogramma van GroenvermogenNL en vanuit de regio samen. De kennis in het platform is voor de ontwikkeling van professionals, studenten en docenten op mbo, hbo en wo niveau.

Kennisplatform

Binnen GroenvermogenNL is het digitaal Kennisplatform integraal onderdeel van de geambieerde kenniscirculatie. Dit platform is toegankelijk voor alle betrokken partijen van GroenvermogenNL en biedt verschillende mogelijkheden om kennis te delen. Het zal voortbouwen op bestaande platforms waardoor een brede hoeveelheid kennis ter beschikking komt.

Hierdoor ontstaat een nationaal instrument dat de liaisons kunnen implementeren binnen hun regionale Roadmap. Dit geeft de landelijke thema’s een impuls voor de effectieve en snelle overdracht van kennis en ontwikkeling van skills voor de waterstoftransitie.

Het kennisplatform wordt gezamenlijk door de zes regio’s ontwikkeld.