Werkpakket 3

Direct gebruik van waterstof

HyUSE

Consortium ontstaan uit workshops Direct gebruik van waterstof [wp3]

Aftermovie WP 3 direct us of hydrogen workshops

Ons project is bijzonder en zal een belangrijke rol spelen in het verminderen van het energieverbruik in de toekomst. Door de samenwerking van diverse partijen uit de industrie en onderzoeks- en kennisinstellingen hebben we een krachtig consortium gevormd met vele mogelijkheden. Onze vastberadenheid om gezamenlijk te werken aan een duurzamere toekomst wordt weerspiegeld in dit project, waarvan wij geloven dat het hieraan zal bijdragen.

Doel & Activiteiten

De huidige wereldwijde waterstofproductie uit aardgas wordt momenteel voornamelijk gebruikt als grondstof voor industriële processen, bijvoorbeeld in de raffinage van olie en biomassa en in de productie van ammoniak. Het directe gebruik van waterstof kan echter ook aantrekkelijk zijn in energie-intensieve industrieën, voor de decarbonisatie van processen waarvoor hoge temperaturen nodig zijn. Bij de elektriciteitsproductie kan waterstof, en in sommige gevallen kunnen waterstofderivaten zoals ammoniak of methanol, worden gebruikt, in brandstofcellen of op grote schaal in (gemodificeerde) aardgasturbines. Daarnaast kan waterstof in de mobiliteitssector worden gebruikt, in een elektrische aandrijving met brandstofcellen of als klimaatneutrale brandstof in interne verbrandingsmotoren. De bouwsector is ook interessant voor het gebruik van waterstof, voor de verwarming van woningen. Het is hier van belang om te bepalen in welke segmenten van de bouwsector de toepassing van waterstof optimaal is. Het is ook belangrijk om de instrumenten te begrijpen die betrekking hebben op aspecten als financiën, milieu, veiligheid en comfort , evenals de sociale gevolgen. 

Doel:

Dit werkpakket richt zich op het analyseren van:

  • Het gebruik van waterstof als brandstof en grondstof in de (energie-intensieve) industrie en voor elektriciteitsopwekking.
  • Het gebruik van waterstof als brandstof in de mobiliteits- en bouwsector.
  • Systeemaspecten van waterstoftoepassing in verschillende waardeketens.
  • De niet-technische aspecten van waterstoftoepassing (beleid, instrumenten, draagvlak).

Meer informatie op de website van de NWO