HCA

PL-5: Innovatie- en ontwikkelingsimpuls bedrijfsleven

Platform Talent voor Technologie zal het verkennende onderzoek naar mkb en waterstof in relatie tot Learning Communities coördineren.

Uitdagingen in bedrijfsprocessen

Bedrijven in de waterstoftransitie staan voor de uitdaging hun bedrijfsprocessen en skills continu bij te stellen. GroenvermogenNL heeft onderzoeks- en adviesbureau Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar de knelpunten die mkb-bedrijven hierbij ervaren, en op welke wijze deze weggenomen kunnen worden. Hierbij onderzoekt Dialogic bestaande mkb-stimuleringsprogramma’s en gaat hierover in gesprek met de regio’s.

Advies voor nationaal mkb programma

Dit moet leiden tot een advies voor een nationaal mkb-stimuleringsprogramma vanuit GroenvermogenNL. Voor de grootbedrijven gaat een kwartiermaker aan de slag met een bedrijfsprogramma gericht op het versterken van de learning en development functie binnen bedrijven en in netwerken met andere bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen (binnen de context van learning communities).

 

Platform Talent voor Technologie  is de uitvoerings- en kennispartner voor deze onderzoeken. 

Platform Talent voor Technologie is het landelijke centrum van kennis, expertise en netwerken op gebied van de technologische onderwijs- en arbeidsmarkt.
De organisatie verbindt beleid, praktijk en wetenschap rondom maatschappelijke vraagstukken met onderwijs, bedrijfsleven en (regionale) overheid om zo gezamenlijk tot een krachtige en praktische aanpak te komen.