Werkpakket 5

Waterstof en groene elektronen voor stikstofgebaseerde chemie

De productie en het gebruik van ammoniak en ammoniakderivaten gaat gepaard met een hoog energieverbruik en hoge CO2-emissies. Dit werkpakket richt zich op oplossingen voor deze grote uitdaging.

Doel & Activiteiten

Stikstof is een van de belangrijkste elementen in levende cellen en in veel natuurlijke verbindingen. De synthese van stikstofhoudende (bioactieve) verbindingen voor de productie van meststoffen en duurzame kunststoffen is uitermate belangrijk voor de moderne samenleving. Veel syntheseroutes naar stikstofhoudende moleculen gebruiken ammoniak (NH3) als grondstof. De productie en het gebruik van ammoniak en ammoniakderivaten gaan echter gepaard met een groot energieverbruik en hoge CO2-emissies. Grijze waterstofproductie voor de productie van ammoniak verbruikt 1,5% van de totale wereldwijde energiebehoefte en is verantwoordelijk voor 7% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Deze programmalijn richt zich op oplossingen voor deze grote uitdaging.

Het subprogramma technologische ontwikkeling van deze programmalijn is gericht op de reductie van energieverbruik en CO2-emissies door onderzoek te doen naar de haalbaarheid van verschillende geïntegreerde productieroutes naar emissiearme waterstof en ammoniak. Het deel dat gericht is op de fundamentele ontwikkeling van nieuwe stikstofchemie heeft tot doel een innovatieve plug-intechnologie te bieden en is vooral gericht op het gebruik van ammoniak als energiedrager en voor de duurzame synthese van stikstofhoudende moleculen.

 

Doel:

Dit werkpakket richt zich op het beheren van:

  • De ontwikkeling van geïntegreerde processen voor belangrijke op stikstof gebaseerde platformchemicaliën (NH3, ureum) uit waterstof.
  • De fundamentele ontwikkeling van nieuwe stikstofchemie.

 

De activiteiten omvatten.

De ontwikkeling van:

  • Gaszuiveringstechnologieën waarbij biomassa wordt gebruikt voor de productie van ammoniak, mild Haber-Bosch-proces met in-situ ammoniakterugwinning, co-elektrolyse bij hoge temperatuur voor de geïntegreerde productie van ammoniak.
  • NH3/ureumdehydrogeneringskatalysatoren en katalysatoren voor directe ammoniakbrandstofcellen met NH3 als energiedrager, efficiënte katalysator met NOx als alternatief oxidatiemiddel, duurzame alternatieve methoden voor de synthese van N-houdende moleculen.

 

Op het moment dat het pakket start en opengesteld wordt, vind je meer informatie op de website van NWO.