Over GroenvermogenNL

Wat we doen

GroenvermogenNL richt zich op de versnelling van een goed werkende markt voor industrieel gebruik van groene waterstof.

GroenvermogenNL is een tijdelijke organisatie voortgekomen uit de programmering van drie Topsectoren (HTSM, Chemie en Energie). Doel is het versnellen van de markt voor groene waterstof (en groene chemie). Daarmee richt GroenvermogenNL zich primair op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven op gebied van R&D, pilots, demonstraties en human capital.

 

Onze ambities

 • 5 projects before 2024

  Accelerate​

  Support the initiation of 5 projects before 2024 and invest in already initiated and running H2 projects.

  Although there is a filled pipeline, few projects have actually startedthe build-out needs to start in order to learn and overcome implementation barriers.

 • >500 MW

  Scale-up

  Realize >500 MW production/import capacity1 directly by 2025 and make a significant contribution to the NL ambition of ​ 3-4 GW in 2030.

  GroenvermogenNL is a temporary organisation that has emerged from the programming of three top sectors (HTSM (High Tech Systems and Materials), Chemistry and Energy). The aim is to accelerate the market for green hydrogen (and green chemistry). With this in mind, GroenvermogenNL concentrates primarily on connecting and strengthening existing initiatives in relation to R&D, pilots, demonstrations and human capital.

   

  Large volumes of green hydrogen are required by 2030, demanding the realization of projects that have large volume targets.

 • 2.0-2.5 EUR/kg

  Reduce costs

  Contribute to a reduction in costs for green hydrogen to 2.0-2.5 EUR/kg by 2030.

  Significant green hydrogen cost reductions are required to be competitive with grey hydrogen in the long term.

 • 4 Key industries

  Future-proof key industries

  Enable the demonstration of large-scale feasibility of transition within four key industries by 2030.

  In order to retain key industries with a high economical impact for NL their transition to green hydrogen and green chemistry needs to be secured.

 • >50 (new) companies

  Innovative ecosystem

  Promote the creation of an ecosystem of >50 (new) companies supplying high-tech components to green hydrogen & chemistry value chain by 2030.

  The Netherlands has the building blocks to build an innovative high-tech ecosystem of green hydrogen & green chemistry value chain suppliers.

 • Facilitating jobs

  Inspire new talent

  Facilitate the resourcing job vacancies in green hydrogen and green chemistry by 2030.

  To build all elements of the green hydrogen hub, many new skilled labour is required in an already hot labour market.

Netwerk

GroenvermogenNL heeft de ambitie om samen te werken met een aantal initiatieven en organisaties die bijdragen aan de verduurzaming van Nederland en de rol van groene waterstof in het bijzonder. Wat GroenvermogenNL doet is vóór en dóór die organisaties. Het Nationaal Waterstofprogramma met de werkgroepen die daaronder ressorteren en de blik op de overheidsambities (EU, nationaal, regionaal) is voor ons van belang; samenwerking met NextGen High Tech en het Elektrolyser Makersplatform helpt ons de koppeling met de maakindustrie in Nederland te versterken; regionale clusters helpen met concrete projecten en ambities van bedrijven in hun regio’s; organisaties als topsectoren, ISPT, VoltaChem, TNO én partijen uit de onderwijs en scholingsinfrastructuur dragen bij met kennis en programma’s waar GroenvermogenNL op kan voortborduren of aan kan bijdragen.

GroenvermogenNL wil aan zo’n netwerk relevante bijdragen leveren. Door de inzet van middelen, het uitwisselen van kennis en door partijen aan elkaar verbinden. Maar ook door de systeemfunctie van waterstof in de bredere transitie te verduidelijken. 

GroenvermogenNL zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de ECCM-commissie, het Elektrolyser Makersplatform, de relevante werkgroepen onder het Nationaal Waterstofprogramma (waaronder SHIPNL), de regionale industrie clusters die aan waterstof werken, instanties als ISPT, TNO en NextGen High Tech én partijen uit de onderwijs en scholingsinfrastructuur en vele anderen die onze ambities delen.

GroenvermogenNL is relevant voor deze samenwerkingspartners omdat we met onze middelen de juiste dingen in gang kunnen zetten en kunnen ondersteunen. Ook kunnen we het netwerk van samenwerkende partijen helpen met nieuwe inzichten en modellen om de samenhang in de hele keten van productie tot en met (industrieel) gebruik van groene waterstof te versterken. Groene chemie is gebaseerd op CO2-arm geproduceerde waterstof.

De waardeketen

De ambities van GroenvermogenNL vergen een goede focus op waar we het verschil kunnen maken. Daarvoor is het belangrijk de waardeketen van (industrieel) gebruik van waterstof goed in beeld te hebben en daarbinnen de accenten aan te brengen die voor samenhang kunnen zorgen tussen de diverse activiteiten. Daarbij laten we ons deels leiden door de initiatieven en ambities van derden en deels op onze eigen analyses waar we het beste kunnen bijdragen. Omdat de marktomstandigheden rond groene waterstof zich razendsnel ontwikkelen is het zaak om de koers adaptief zo bij te stellen, dat maximaal rendement wordt gehaald uit onze activiteiten zonder de focus te verliezen op onze ambities. Rendement van GroenvermogenNL dient zich aan in concrete steun aan het realiseren van projecten en andere producten.

Jaarplan 2023

Jaarplan GroenvermogenNL 2023
GroenvermogenNL richt zich primair op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven op gebied van R&D, pilots, demonstratie en human capital.

Download hier

De waterstofkaart van Nederland via Missie H2

Ontdek alle onderdelen in de waterstof waardeketen. Voor een volledig functionerende waterstofmarkt zijn projecten nodig in elk onderdeel van de keten. Bekijk de kaart en ontdek de keten. Status van projecten wordt weergegeven met kleurcodering. Reis naar 2030 en zie hoe Nederland zich ontwikkelt als hét Waterstofland.