Logo Groenvermogen
Over GroenvermogenNL

Wat we doen

GroenvermogenNL richt zich op de versnelling van een goed werkende markt voor industrieel gebruik van groene waterstof.

GroenvermogenNL is een tijdelijke organisatie voortgekomen uit de programmering van drie Topsectoren (HTSM, Chemie en Energie). Doel is het versnellen van de markt voor groene waterstof (en groene chemie). Daarmee richt GroenvermogenNL zich primair op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven op gebied van R&D, pilots, demonstraties en human capital.

Onze ambities: 

  • Accelerate  – 5 projects, 2024
  • Scale-up – >500 MW
  • Reduce costs – 2-2.5 €/kg
  • Future proof key industries – 4 key industries
  • Innovative ecosystem – >50 companies
  • Responsive infrastructure: six regional learning communities on talent

GroenvermogenNL zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de ECCM-commissie, het Elektrolyser Makersplatform, de relevante werkgroepen onder het Nationaal Waterstofprogramma (waaronder SHIPNL), de regionale industrie clusters die aan waterstof werken, instanties als ISPT, TNO en NextGen High Tech én partijen uit de onderwijs en scholingsinfrastructuur en vele anderen die onze ambities delen.

GroenvermogenNL is relevant voor deze samenwerkingspartners omdat we met onze middelen de juiste dingen in gang kunnen zetten en kunnen ondersteunen. Ook kunnen we het netwerk van samenwerkende partijen helpen met nieuwe inzichten en modellen om de samenhang in de hele keten van productie tot en met (industrieel) gebruik van groene waterstof te versterken. Groene chemie is gebaseerd op CO2-arm geproduceerde waterstof.

De waardeketen

De ambities van GroenvermogenNL vergen een goede focus op waar we het verschil kunnen maken. Daarvoor is het belangrijk de waardeketen van (industrieel) gebruik van waterstof goed in beeld te hebben en daarbinnen de accenten aan te brengen die voor samenhang kunnen zorgen tussen de diverse activiteiten. Daarbij laten we ons deels leiden door de initiatieven en ambities van derden en deels op onze eigen analyses waar we het beste kunnen bijdragen. Omdat de marktomstandigheden rond groene waterstof zich razendsnel ontwikkelen is het zaak om de koers adaptief zo bij te stellen, dat maximaal rendement wordt gehaald uit onze activiteiten zonder de focus te verliezen op onze ambities. Rendement van GroenvermogenNL dient zich aan in concrete steun aan het realiseren van projecten en andere producten.

 

Jaarplan 2023

Jaarplan GroenvermogenNL 2023
GroenvermogenNL richt zich primair op het verbinden en versterken van bestaande initiatieven op gebied van R&D, pilots, demonstratie en human capital.

Download hier

 

Netwerk

GroenvermogenNL heeft de ambitie om samen te werken met een aantal initiatieven en organisaties die bijdragen aan de verduurzaming van Nederland en de rol van groene waterstof in het bijzonder. Wat GroenvermogenNL doet is vóór en dóór die organisaties. Het Nationaal Waterstofprogramma met de werkgroepen die daaronder ressorteren en de blik op de overheidsambities (EU, nationaal, regionaal) is voor ons van belang; samenwerking met NextGen High Tech en het Elektrolyser Makersplatform helpt ons de koppeling met de maakindustrie in Nederland te versterken; regionale clusters helpen met concrete projecten en ambities van bedrijven in hun regio’s; organisaties als topsectoren, ISPT, VoltaChem, TNO én partijen uit de onderwijs en scholingsinfrastructuur dragen bij met kennis en programma’s waar GroenvermogenNL op kan voortborduren of aan kan bijdragen.

GroenvermogenNL wil aan zo’n netwerk relevante bijdragen leveren. Door de inzet van middelen, het uitwisselen van kennis en door partijen aan elkaar verbinden. Maar ook door de systeemfunctie van waterstof in de bredere transitie te verduidelijken.