/** * Template Name: Timeline page */ Tijdlijn - Groenvermogen
Tijdlijn

Het nieuwe en klimaatneutrale verdienvermogen van Nederland

GroenvermogenNL is cruciaal voor de realisatie van de waterstofambities uit het Klimaatakkoord van 500 MW aan elektrolyse capaciteit in 2025 en de ambities uit de kabinetsvisie waterstof. Ook draagt het bij aan de Europese waterstofambities van 6 gigawatt (GW) elektrolyse in 2024 en 40 GW in 2030. Nederland kan én wil een substantieel deel hiervan voor haar rekening nemen.

Tijdlijn projecten GVNL 2024

Budget van GroenvermogenNL is onder verdeeld in de verschillende pijlers.

 • R&D
  €177 mln
 • Pilots
  €100 mln
 • Demonstraties
  €500 mln
 • HCA
  €50 mln
 • Ecosysteem
 • NWO publicatie

  Waterstof en groene elektronen voor koolstofgebaseerde chemie [wp4]

  Waterstof en groene elektronen voor stikstofgebaseerde chemie [wp5]

  Waterstof en groene elektronen voor specialties [wp6]

 • Honorering Sociaal-economische aspecten en implementatie van waterstof [wp7]

  Mei 2024

 • DEI+

  DEI+ voor groene waterstof pilots, kleine demonstraties en regionale testfaciliteiten: 3-5 toekenningen

 • H2 cafe 18 april

  Een samenwerking tussen GroenvermogenNL en NL Hydrogen. Aanmelden kan hier.

 • Openstelling nieuwe DEI+ 40 miljoen (juni)

 • R&D Opzetten wervings- en retentieplan jonge onderzoekers - groene waterstof

 • GVNL-ECCM graduate school

  VAn 18 -21 juni vind de GVNL-ECCM graduate school plaats

 • Plannen vanuit GVNL-Young

  In het tweede kwartaal zal de GVNL-Young tak plannen bekend maken