/** * Template Name: Timeline page */ Tijdlijn - Groenvermogen
Tijdlijn

Het nieuwe en klimaatneutrale verdienvermogen van Nederland.

GroenvermogenNL is cruciaal voor de realisatie van de waterstofambities uit het Klimaatakkoord van 500 MW aan elektrolyse capaciteit in 2025 en de ambities uit de kabinetsvisie waterstof. Ook draagt het bij aan de Europese waterstofambities van 6 gigawatt (GW) elektrolyse in 2024 en 40 GW in 2030. Nederland kan én wil een substantieel deel hiervan voor haar rekening nemen.

Tijdlijn projecten GVNL 2023 english

Budget van GroenvermogenNL is onder verdeeld in de verschillende pijlers.

 • R&D
  €168 mln
 • Pilots
  €100 mln
 • Demonstraties
  €500 mln
 • HCA
  €50 mln
 • Ecosysteem