Regio

Zuidoost Nederland

Chemelot & Zuyd Hogeschool
Chemelot is een gemeenschap van kleine en grote chemische bedrijven die intensief samenwerken. Het is een maatschappelijk verantwoorde groeimotor voor economie en werkgelegenheid op het gebied van chemie en nieuwe materialen. Het is dé locatie voor de inzet van Learning Communities op het gebied van waterstof. 

Aanleiding

De ambitie is tegen 2050 duurzame waterstof zonder CO2-emissies te produceren. Samen met elektrificatie zal duurzame waterstof de energie- en grondstoffentransitie op Chemelot vormgeven. Daarnaast is op Chemelot al tien jaar de Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) actief, een publiek-private samenwerking tussen Universiteit Maastricht, Vista college, Zuyd Hogeschool en bedrijven als DSM, Sabic en Fibrant, en als dusdanig een Learning Community voor de verduurzaming van de chemie.

De transitie naar duurzame chemie is de inzet van de brede triple alliantie Chemelot Circular Hub (CCH) en haar Circulaire Economie Actieplan (CEAP). De CEAP vormt het referentiekader voor de verdere uitwerking van de Regionale Roadmap, met als focus het binden van talenten, aantrekken van gamechangers, en het aanbieden van top faciliteiten voor onderzoek en innovatie inclusief digitalisering.

Doel

Doel is het opstellen van een Regionale Roadmap, gebaseerd op een kenniskaart van de regio en een update van de learning community, onderwijsprogramma’s en bedrijfssupport. Ook zal de samenwerking binnen het regionaal kennisplatform worden versterkt. Hierbij wordt maximaal aangehaakt op zowel bestaande initiatieven en ontwikkelingen binnen de andere regio’s als op landelijk niveau.

Aanpak & acties 

De aanpak spiegelt zich aan de werkstromen binnen HCA GroenvermogenNL, en biedt synergie tussen regionale en nationale acties. Het verdiepen van de kennisbasis, versterken van de samenwerking en versnellen van innovatieve onderwijs- en arbeidsmarktinitiatieven staan hierbij centraal. 

In kaart brengen van witte vlekken, ambities én goede praktijken rond waterstof op een regionale kenniskaart. Deze vervolgens linken met de nationale kenniskaart. 

Op basis van deze kenniskaart de actuele werking van de learning community CHILL evalueren en waar nodig het aanbod aanpassen. Met het oog op de co-organisatie van bestaande en eventuele nieuwe opleidingsinitiatieven het aanbod afstemmen met de WaterstofCoalitieLimburg en daarbuiten met andere regionale Learning Communities.

Opzetten van een regionaal kennisplatform en versterken van de samenwerking tussen Universiteit Maastricht, Vista college, Zuyd Hogeschool, CHILL en TNO/Brightsite, met oog op het opstellen van de Regionale Roadmap en de gezamenlijke organisatie van een jaarevent. Hierbij stemmen elk van de onderwijsinstellingen af met hun collega-onderwijsinstellingen in de andere regio’s rond waterstof cq energie- en grondstoffen transitie/circulaire economie en organiseren we samen met de andere Learning Communities en het GVNL-programmateam kennisuitwisseling via een digitaal platform en landelijke events 

Evalueren en waar nodig aanpassen van het actuele opleidingsaanbod op basis van de kenniskaart inclusief zij-instroom, praktijkgericht onderzoek/onderwijs en docentprofessionalisering. Hiervoor vindt afstemming plaats met collega-onderwijsinstellingen en Learning Communities rond co-organisatie van bestaande en nieuwe opleidingen, onderzoek en docentprofessionalisering. Ook wordt aangehaakt op de ontwikkeling van de landelijke digitale leeromgeving.

Tot slot zal het team het actuele aanbod aan regionale ondersteuning voor bedrijven via o.a. LIOF en goede praktijken elders evalueren. In overleg met de collega-ROMs en Learning Communities rond bestaande of geplande impulsprogramma’s worden deze impulsprogramma’s waar mogelijk aangepast.

Team

Het Regionale Liaisons-team is samengesteld uit experts vanuit de onderwijsinstellingen, CHILL,  Brightsite en de CCH- programmamanager.
Het team wordt ingebed in de CCH-governance, wat de afstemming met andere projecten binnen o.a. het Groeifonds en JTF borgt. 

Namens het team treden Gino van Strydonck en Björn Koopmans op als contactpersonen: