Regio

Oost Nederland

Goed toegeruste professionals zijn belangrijk voor de realisatie van de Human Capital Agenda (HCA) van GroenvermogenNL Hiervoor moet nieuwe kennis beschikbaar komen voor initiële opleidingen en training van professionals.

Doel

Om te kunnen innoveren, is het doel om binnen de HCA GroenvermogenNL tot een learning community te komen. Mét een gedeelde missie en gedeeld eigenaarschap. Dit maakt dat binnen dit traject netwerk- en teamontwikkeling als uitgangspunt voor de activiteiten in de regio worden gezien. De activiteiten leiden tot een gedragen roadmap die passend is bij de kernactiviteiten en ambities van de regio.

Aanpak & acties 

De activiteiten om te komen tot de regionale roadmap zijn ingericht naar het teamontwikkelingsmodel van Bruce Tuckman: forming, storming, norming en later performing en adjourning. Goal-setting is dus hét vehikel om de regio te motiveren en mobiliseren om tot een hecht, daadkrachtig en investeringsbereid consortium te komen. 

In het eerste jaar van het project zullen we de volgende activiteiten uitvoeren. 

Forming: In deze fase plannen we activiteiten waarmee we verbindingen aangaan, met elkaar kennismaken, bestaande activiteiten, initiatieven en ideeën delen en een eerste verkenning van ambities en witte vlekken uitvoeren. Met deze activiteiten brengen we het huidige ecosysteem binnen de context van de ambities van HCA GroenvermogenNL in kaart in de vorm van een regio-atlas met betekenisvolle en aansprekende visuals. 

Storming: In deze fase voorzien wij activiteiten waarmee we alle inhoudelijke en organisatorische belangen en beelden met elkaar delen en open bespreken. Het resultaat van deze activiteiten is een Theory of Change visualisatie waaraan de deelnemers zich in principe committeren. 

Norming: In deze fase worden de gemeenschappelijke teamdoelen vastgelegd en een prioritering aangebracht. Activiteiten in deze fase zijn het in cluster-en regiosessies bespreken van fasering, tijdpad en begroting van de activiteiten die benoemd zijn in de theory of change visualisatie uit de vorige fase. Het resultaat van deze fase is de regionale roadmap.

Beoogd resultaat

Aan het einde van het eerste jaar zijn wij aangekomen in de performing fase en is er sprake van een hecht team in de regio. Activiteiten binnen dit team zullen plaatsvinden op basis van de in eerdere fases opgeleverde Theory of Change visualisatie en regionale roadmap.