Om de productie van groene waterstof op te schalen zijn voldoende theoretisch en praktisch geschoolde mensen nodig. Dit vraagt om deskundige docenten die aankomende en huidige professionals kunnen opleiden, om- en bijscholen. Met de pilot Docentprofessionalisering is GroenvermogenNL gestart deze docenten te trainen. 

Door het opzetten van nieuwe opleidingen in waterstoftechnologie kunnen jongeren en professionals in de fossiele economie doorstromen naar nieuwe banen. In Noord-Nederland hebben ze die kans al jaren geleden ingezien. ‘Sinds 2018 werken mbo-opleidingen samen met overheid en bedrijfsleven om in te spelen op de vraag naar medewerkers die geschoold zijn in de nieuwe technologie’, zegt Roeland Hogt, practor Automotive bij ROC Noorderpoort. 

Basiskeuzedeel Waterstoftechnologie 

Het mbo-samenwerkingsverband in Noord-Nederland (Energy College) stelde in 2018 een onderwijsplan voor waterstoftechnologie op en ontwikkelde onder meer een basiskeuzedeel Waterstoftechnologie. Hogt: ‘We gaan uit van modulair onderwijs bestaande uit deze basismodule met verdiepende keuzedelen in mobiliteit, gebouwde omgeving en industrie (inclusief de energieketen). Als opleiding kies je de module die bij je past. Studenten kunnen à la carte kiezen uit de keuzedelen, net als professionals in het kader van een leven lang ontwikkelen.’ 

Vraag naar waterstofdocenten 

Het waterstofonderwijs rust volgens Hogt op meerdere pijlers. ‘Behalve het onderwijsmateriaal moeten we beschikken over goede, veilige faciliteiten, opdrachten die representatief zijn voor de werkprocessen in de praktijk en kennis. Kennis van waterstofdocenten in heel Nederland die gecertificeerd studenten en professionals kunnen opleiden.’ 

Pilot Docentprofessionalisering 

Vanuit het Human Capital Agenda (HCA) programma van GroenvermogenNL is de pilot Docentprofessionalisering gestart om waterstofdocenten te kunnen opleiden. ‘Een kopgroep van waterstofdocenten voert de pilot uit’, vertelt Hogt. ‘Zij komt geregeld bijeen om hun kennis en ervaring te delen. Een belangrijk aandachtsgebied is veilig werken met waterstof in het onderwijs.”  

Nationaal Onderwijspakket 

De kopgroep geeft in de pilot ook een aanzet voor het onderwijsmateriaal van de verdiepende keuzedelen. ‘Dat zal binnen GroenvermogenNL verder worden opgepakt in de ontwikkeling van het Nationaal Onderwijspakket Waterstoftechnologie. Op basis van de pilot zullen ze ook trainingsmodules opzetten om docenten op te leiden en te certificeren.’ Medio 2023 zal de pilot Docentprofessionalisering eindigen en opgeschaald worden in het reguliere professionaliseringstraject van waterstofdocenten.