Van 8 mei tot en met 10 mei vond de eerste workshop plaats van Werkpakket 3 (WP3) in het R&D-programma van GroenvermogenNL. Vertegenwoordigers van kennisinstellingen, bedrijven en publieke organisaties zijn sindsdien bezig om als nieuw consortium te werken aan een innovatief projectvoorstel voor direct gebruik van groene waterstof. Co-financiers en andere partijen zijn welkom om zich aan te sluiten.

WP3 richt zich op innovaties voor direct gebruik van groene waterstof, waarbij ook systeemaspecten zoals veiligheid en maatschappelijke acceptatie een rol spelen. Eind 2022 ging de eerste call van WP3 open. Geïnteresseerde partijen vaardigden vertegenwoordigers af voor de workshops met als doel om een consortium te vormen dat uiteindelijk 1 gezamenlijk voorstel zal uitwerken.

Consortium en projectvoorstel in wording

De eerste workshop duurde van 8 tot en met 10 mei. Met ondersteuning van procesbegeleiders en inhoudelijke experts maakten de aanwezigen nader kennis met elkaar. Ze stelden spelregels op om transparant en vol vertrouwen samen te werken en kennis te delen. Op de tweede dag werd al een projectleider en technische manager benoemd. Daarna begonnen zich de contouren van een concreet projectvoorstel af te tekenen en konden de partijen een lijst opstellen met taken en acties om de komende weken nader uit te werken.

Tweede workshop eind mei

Op dinsdag 30 mei komen de deelnemende partijen bijeen voor de tweede workshop die eveneens 2,5 dag duurt. Momenteel werken zij verder aan het projectvoorstel. Hiervoor zullen zij extra partijen benaderen, ook om het consortium nog steviger te maken. Uiterlijk 18 juli dient het consortium het voorstel in. Een internationale, onafhankelijke commissie beoordeelt de kwaliteit van het consortium en van het projectvoorstel. Voor het projectvoorstel is een subsidiebedrag beschikbaar van maximaal € 14 miljoen.

Ook aansluiten bij het consortium?

Nu is het moment dat co-financiers of andere samenwerkingspartners zich kunnen aansluiten. Niet om deel te nemen aan de volgende workshop, maar wel om als volwaardig lid van het consortium het project te ondersteunen en uiteindelijk iets met de resultaten van het project te mogen doen. Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met ons. We onderzoeken graag of er een interessante match is tussen u en het projectvoorstel van het consortium.

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof GroenvermogenNL is een programma van het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demoprojecten en een Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2028 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen.

Meer informatie Lees meer over WP3 op de website van GroenvermogenNL of bij uitvoeringsorganisatie NWO. Of stel uw vraag over dit werkpakket of het R&D-programma aan Sofia Derossi, Programma Manager R&D: s.derossi@groenvermogennl.org.