Het eerste R&D-project van GroenvermogenNL

Het eerste R&D-project van GroenvermogenNL, HyTROS, vierde 11 april in Amersfoort zijn formele start van begin maart. Dit project, een initiatief waarbij 32 partijen uit onderzoek en industrie betrokken zijn, draagt bij aan het versnellen van de opschaling van groene waterstof in Nederland.

€ 18 miljoen voor onderzoek naar waterstofinfrastructuur, offshore pijpleidingen en waterstofopslag

De belangrijkste doelstellingen van het HyTROS (Hydrogen Transport, Offshore, and Storage) project zijn om bij te dragen aan een veilige en betrouwbare waterstofinfrastructuur, het beoordelen van het potentieel voor hergebruik van offshore pijpleidingen en het verkleinen van de risico’s van grootschalige waterstofopslag. De onderzoeksactiviteiten van HyTROS lopen van 2024 tot begin 2030 en zijn onderverdeeld in drie technische taken (infrastructuurontwikkeling, offshore pijpleidingen en grootschalige waterstofopslag) en twee ondersteunende taken (veiligheid, standaardisatie en regulering, en opschaling & systeemintegratie). De omvang van het project bedraagt €18 miljoen, bestaande uit een subsidie van €14 miljoen en een bijdrage (cash en in-kind) van €4 miljoen vanuit de industrie.

Versnellen en faciliteren van de ontwikkeling van de waterstofmarkt 

Het evenement begon met een presentatie van senior programma manager van GroenvermogenNL, Ed Buddenbaum, gevolgd door presentaties van HyTROS projectleider René Peters (TNO) en HyTROS technisch manager prof. David Smeulders (TU Eindhoven). In de presentatie van Ed werd de ambitie voor Nederland besproken om tegen 2030 een elektrolysecapaciteit van 4 GW te hebben voor de productie van groene waterstof, evenals het doel van GroenvermogenNL om de ontwikkeling van de waterstofmarkt te versnellen en te faciliteren.

Een nieuw, veilig, kosteneffectief en maatschappelijk ondersteund energiesysteem

René Peters lichtte de belangrijkste onderzoeksvragen van HyTROS toe, zoals in hoeverre huidige onshore- en offshore aardgassystemen kunnen worden hergebruikt voor waterstof, welke nieuwe assets nodig zijn, en wat gereguleerd moet worden om ervoor te zorgen dat een nieuw energiesysteem veilig en kosteneffectief werkt met maatschappelijke steun.

David Smeulders introduceerde de belangrijkste onderzoeksactiviteiten van HyTROS die bijdragen aan deze hoofdvragen en legde uit hoe deze activiteiten zijn georganiseerd via vijf (technische en ondersteunende) taken en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Voor elk van de taken werd vervolgens door de taakleiders ingegaan op de gedetailleerde onderzoeksplannen en de specifieke betrokkenheid van de onderzoeksorganisaties, universiteitsgroepen en industriële organisaties bij deze plannen.

Het plenaire kick-off programma werd afgesloten met presentaties van drie van de industriële deelnemers (Gasunie, HyET Electrolysis en Shell) waarin de relevantie van het HyTROS-project voor hun ambities werd benadrukt en werd besproken aan welke specifieke resultaten zij werken en bijdragen.

Ruim 60 deelnemers

De aftrap bood ook volop ruimte voor de 60 aanwezigen voor offline discussies over HyTROS, voor andere uitwisselingen en netwerken via een lunch, een tussenliggende pauze met enkele posters en via de drankjes en hapjes die de aftrap afsloten. Over het algemeen werd vastgesteld dat het evenement heeft bijgedragen aan de verdere binding binnen het projectconsortium, en werd ook gevonden dat iedereen uitermate uitkeek naar de gezamenlijke onderzoeksinspanning van HyTROS. Op het laatste werd tijdens de drankjes getoost om te vieren dat HyTROS nu onderweg is.