News

Laatste berichtgeving

10 februari 2024 | Human Capital

Veranderende arbeidsmarkt vereist nieuwe benadering

Om een werkend skills-gebaseerd arbeidsmarktsysteem te ontwikkelen, heeft de Human Capital Agenda van de GroenvermogenNL in nauwe samenwerking met Topsector Energie en de LLO Katalysator onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in welke stappen er gezet moeten worden om dit te kunnen realiseren.

29 januari 2024 | Human Capital

Hoe leiden we voldoende mensen op voor de waterstoftransitie? 4 onderzoeken schetsen een beeld voor de toekomst

Om een goed beeld te hebben voor de human capital agenda heeft GroenvermogenNL en Platform Talent voor Technologie 4 onderzoeken laten uitvoeren. In dit artikel vatten we de bevindingen samen

17 januari 2024 | Human Capital

Hoe kunnen waterstofprofessionals zich scholen en ontwikkelen?

Voor de waterstoftransitie hebben we goed opgeleide mensen nodig. Hoe is het initieel onderwijs en het diverse aanbod van post-initieel leren en ontwikkelen daarop ingericht? Voor GroenvermogenNL voerden Technopolis samen met Hutspot, en KPMG verkenningen uit.

5 december 2023 | Human Capital

Het mkb helpen groeien voor de waterstoftransitie

Mkb-bedrijven spelen een belangrijke rol in de waterstoftransitie. Hoe kan GroenvermogenNL hen daarin het beste ondersteunen?

14 november 2023 | Human Capital

Bijna 38.000 fte nodig tot 2030 voor de waterstoftransitie

Om de waterstoftransitie mogelijk te maken hebben we in Nederland de komende 7 jaar 38.000 fte nodig. Dat concluderen CE Delft en SEO Economisch Onderzoek. Er zijn vooral veel technisch geschoolde professionals nodig. Het potentiële aanbod komt uit zij-instromers, afgestudeerden en specialisten uit het buitenland.  

24 juli 2023 | Human Capital

HCA-programma 1,5 jaar op weg

De Human Capital Agenda van GroenvermogenNL is een cruciaal onderdeel voor de ontwikkeling van de groenewaterstofeconomie. De route naar deze economie kan niet zonder de ontwikkeling van voldoende en kwalitatief human capital. Het HCA-programma van GroenvermogenNL bestaat 1,5 jaar. Wat is de status?

15 juni 2023 | Human Capital

Samenhangende aanpak – Vervolgbijeenkomst 7 juni 2023

Tijdens de bijeenkomst was tevens een tekenaar aanwezig die de Samenhangende Aanpak gaat uitbeelden in een aantal platen met als doel te laten zien hoe het nu daadwerkelijk in de praktijk samenkomt en zo anderen te inspireren.

25 april 2023 | Human Capital

Nieuwe pilot zet aan tot professionalisering van waterstofdocenten

Om de productie van groene waterstof op te schalen zijn voldoende theoretisch en praktisch geschoolde mensen nodig. Dit vraagt om deskundige docenten die aankomende en huidige professionals kunnen opleiden, om- en bijscholen.