News

Laatste berichtgeving

8 juli 2024 | Human Capital Agenda

Een internationale propositie voor Nederland in het kader van Groene Waterstof 

De groene waterstof transitie wint wereldwijd aan momentum en Nederland staat aan de voorhoede van het ontwikkelen van kennis en het voorbereiden van de arbeidsmarkt op deze transitie.

7 juli 2024 | Human Capital Agenda

NWO en GroenvermogenNL opening NGF call ‘Op weg naar de toekomst: Learning communities als aanjagers voor de groene waterstofeconomie’

NWO heeft de NGF GroenvermogenNL call ‘Op weg naar de toekomst: Learning communities als aanjagers voor de groene waterstofeconomie’ geopend. Met deze call wordt beoogd een substantiële impuls te geven aan de versnelling van de groene waterstofeconomie.

28 juni 2024 | Human Capital Agenda

Circulatie van kennis voor de energie- en waterstoftransitie mogelijk maken. SEED, International Conference.

Als onderzoek, onderwijs en praktische implementatie van innovaties goed bijeengebracht worden, versterken ze elkaar en kunnen ze maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie beter aanpakken dan alleen.

23 juni 2024 | Human Capital Agenda

Kick-off Make Hydrogen Work: terugblik en presentaties

Een centrale vraag in de Human Capital Agenda van GroenvermogenNL is hoe we komen tot voldoende mensen met de juiste skills voor de groenewaterstofeconomie. Op 14 juni lanceerden we het Make Hydrogen Work initiatief voor de ontwikkeling van die competente, geschoolde (waterstof)arbeidsmarkt.  

4 juni 2024 | Human Capital Agenda

Vooraankondiging NGF GroenvermogenNL Call: Human Capital met Learning Community aanpak

Naar verwachting wordt in juli 2024 de NGF-call ‘Op Weg Naar de Toekomst. Learning communities als aanjagers voor de groene waterstofeconomie’ gelanceerd.

10 februari 2024 | Human Capital Agenda

Veranderende arbeidsmarkt vereist nieuwe benadering

Om een werkend skills-gebaseerd arbeidsmarktsysteem te ontwikkelen, heeft de Human Capital Agenda van de GroenvermogenNL in nauwe samenwerking met Topsector Energie en de LLO Katalysator onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in welke stappen er gezet moeten worden om dit te kunnen realiseren.

29 januari 2024 | Human Capital Agenda

Hoe leiden we voldoende mensen op voor de waterstoftransitie? 4 onderzoeken schetsen een beeld voor de toekomst

Om een goed beeld te hebben voor de human capital agenda heeft GroenvermogenNL en Platform Talent voor Technologie 4 onderzoeken laten uitvoeren. In dit artikel vatten we de bevindingen samen

17 januari 2024 | Human Capital Agenda

Hoe kunnen waterstofprofessionals zich scholen en ontwikkelen?

Voor de waterstoftransitie hebben we goed opgeleide mensen nodig. Hoe is het initieel onderwijs en het diverse aanbod van post-initieel leren en ontwikkelen daarop ingericht? Voor GroenvermogenNL voerden Technopolis samen met Hutspot, en KPMG verkenningen uit.