Naar verwachting wordt in juli 2024 de NGF-call ‘Op Weg Naar de Toekomst. Learning communities als aanjagers voor de groene waterstofeconomie’ gelanceerd. Het Nationaal Groeifondsprogramma GroenvermogenNL heeft als doel om de groene waterstoftransitie te versnellen door investeringen te stimuleren, innovatie te bevorderen en kansen voor opschaling te verzilveren.

Dit vereist veel goed opgeleide professionals en vakmensen met de juiste kennis en vaardigheden. Daarom heeft GroenvermogenNL in 2021 in samenwerking met een groot aantal stakeholders de human capital agenda (HCA) opgesteld. Voor deze call is er een budget van € 26.800.000 beschikbaar.

Doel van  de call

Om nieuwe kennis in te zetten op de arbeidsmarkt verbindt GroenvermogenNL kennisontwikkeling met regionale learning communities waar innoveren, leren en werken samenkomen. In deze learning communities worden de resultaten van onderzoek geïmplementeerd en verder ontwikkeld. Op deze wijze geeft GroenvermogenNL invulling aan skills valorisatie: nieuwe kennis uit onderzoek en innovaties valoriseren door de ontwikkeling van vaardigheden van professionals en studenten.[HB[1]

Met deze call wordt onderzoek gestimuleerd naar regionale oplossingen voor het creëren en het vormgeven van een responsief ecosysteem van werken, leren en innoveren door middel van praktijkgericht onderzoek. Gezamenlijk vormen deze regionale ecosystemen een landelijk ecosysteem van werken, leren en innoveren om de waterstoftransitie te versnellen. Met deze call for proposals wordt beoogd bij te dragen aan kennisontwikkeling ten gunste van dit ecosysteem als geheel.

De call gaat naar verwachting in juli 2024 open.

Er is € 26.800.000 euro beschikbaar voor onderzoek vanuit het Nationale Groeifondsprogramma GroenvermogenNL. In deze call for proposals kunnen zeven aanvragen worden toegekend, elk uit één regio in Nederland.

Call-procedure

De planning voor deze call for proposals bestaat uit drie fases:

  • Aanmelden voor workshops (tot 15 oktober 2024);
  • Deelname aan de workshops (week van 4-15 november 2024)
  • Indienen van een volledige aanvraag (11 maart 2025).

Tijdens deze workshops  zullen de deelnemende partijen per regio toewerken naar één regionaal consortium en één aanvraag voor elk van de zeven regio’s. Aanmelding voor de workshops gebeurt via een open inschrijving.

Een informatiebijeenkomst over deze call for proposals wordt georganiseerd in september 2024.

Over het Nationaal Groeifonds programma GroenvermogenNL

Deze call for proposals maakt onderdeel uit van het Nationaal Groeifondsproject Groenvermogen NL. Dit project is het investeringsprogramma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Via dit programma moet groene waterstof de trekkracht worden voor de transitie van een op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij en industrie naar een duurzame energievoorziening.

Met deze call wordt onderzoek gestimuleerd naar regionale oplossingen voor het creëren en het vormgeven van een ecosysteem van werken, leren en innoveren door middel van praktijkgericht onderzoek. Gezamenlijk vormen deze regionale ecosystemen een landelijk ecosysteem van werken, leren en innoveren om de waterstoftransitie te versnellen. In 2022 ontving het voorstel voor GroenvermogenNL een toewijzing vanuit het Nationaal Groeifonds.

Programma’s voor het Nationaal Groeifonds

NWO voert thematische programma’s uit voor onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie die zijn gefinancierd uit het Nationaal Groeifonds. De resultaten hiervan zijn toepasbaar in innovaties en organisaties en leveren zo een bijdrage aan het duurzame verdienvermogen en de brede welvaart van Nederland. In de programma’s werken partijen uit de gehele kennisketen samen, zowel publiek als privaat.

 

Disclaimer: dit is uitsluitend een aankondiging van een voorgenomen onderzoeksprogramma van NWO. NWO is nog in afwachting van de middelen uit het Nationaal Groeifonds voor dit programma. De mogelijkheid tot het aanvragen van financiering staat open na ontvangst van de middelen en na publicatie van een call for proposals.