Nederland staat aan de voorhoede van kennisontwikkeling en arbeidsmarktvoorbereiding

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het internationaal uitrollen van Make Hydrogen Work 
De groene waterstof transitie wint wereldwijd aan momentum en Nederland staat aan de voorhoede van het ontwikkelen van kennis en het voorbereiden van de arbeidsmarkt op deze transitie. GroenvermogenNL rolt haar Human Capital Agenda uit om de huidige en toekomstige tekorten aan technisch personeel met de juiste skills te verhelpen.

Make Hydrogen Work biedt professionals een route naar de juiste waterstof skills

Met het Make Hydrogen Work initiatief biedt GroenvermogenNL professionals die zich willen bekwamen in waterstof een route naar het verkrijgen van de juiste skills. Het Make Hydrogen Work initiatief is een netwerk van kennisinstellingen in Nederland die aanbod ontwikkelen en aanbieden aan professionals om zich te bekwamen in waterstof. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welk aanbod regionaal al beschikbaar is of wordt ontwikkeld.

Verkenning van internationale uitrol van Make Hydrogen Work naar Zuid-Afrika, Marokko en Namibië.

In het rapport “Building Bridges: Make Hydrogen Work – International Approach” worden de mogelijkheden verkend om het Make Hydrogen Work programma ook internationaal uit te rollen. In samenwerking met GroenvermogenNL heeft een team van het Young Professionals Program van UN Global Compact Network Netherlands onderzocht wat de kansen zijn voor internationale samenwerking met Zuid-Afrika, Marokko en Namibië.

Alle drie de landen hebben aangekondigd de ontwikkeling van groene waterstofprojecten op het Afrikaanse continent te intensiveren, en maken deel uit van de African Green Hydrogen Alliance (AGHA). Investeren in het opbouwen van capaciteiten en vaardigheden is essentieel voor het creëren van een gekwalificeerde arbeidsmarkt en het stimuleren van lokale expertise in groene waterstof technologieën.

Rapport beoogt discussie en samenwerking te bevorderen voor een eerlijke energietransitie

Het rapport heeft als doel discussie op gang te brengen en samenwerking te bevorderen in internationale initiatieven voor de ontwikkeling van groene waterstof. Het biedt waardevolle inzichten in de kansen en uitdagingen die gepaard gaan met de uitbreiding van het Make Hydrogen Work netwerk en onderstreept het belang van het stimuleren van een eerlijke en rechtvaardige energietransitie. Hierin is het lokaal creëren van banen een essentieel onderdeel.

Anbevelingen voor een effectieve internationale organisatie van Make Hydrogen Work

Om een effectieve en efficiënte internationale organisatie voor Make Hydrogen Work te waarborgen, worden aanbevelingen gedaan op operationeel en strategisch niveau. Met deze aanpak kan Make Hydrogen Work direct van start door het opstarten van pilot samenwerkingen waarbij de vraag van de lokale kennisinstellingen centraal staat. Aan de andere kant kan Make Hydrogen Work op strategisch niveau aansluiten bij kennisontwikkeling op Europees niveau en een rol opnemen in internationale samenwerkingsverbanden tussen de Nederlandse overheid en landen waar een intentieovereenkomst mee is getekend.

Lees hier het volledige rapport “Building Bridges: Make Hydrogen Work – International Approach”. 
Lees meer over Make Hydrogen Work.