Als onderzoek, onderwijs en praktische implementatie van innovaties goed bijeengebracht worden, versterken ze elkaar en kunnen ze maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie beter aanpakken dan alleen. Een beproefde methode om dit voor elkaar te krijgen zijn learning communities. Het HCA-programma van GroenvermogenNL stimuleert het ontstaan van nieuwe learning communities waar het waterstof betreft. Tijdens de SEED conferentie in Valencia van 3 tot 5 juli onderzoeken we de aanpak van learning communities voor de energie- en waterstoftransitie, en hopen we van en samen met andere landen te leren over onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen.

SEED, International Conference on Sustainable Energy Education: workshop

Datum: 3 juli, 14:30 – 17:30 uur
Workshop: Enabling the flow of knowledge for the Energy and Hydrogen Transition
Sprekers: Marsha Wagner, Jan Geurt van Kessel, Pim Opraus en Yvette Lanting
Organisatie: Topsector Energie, GroenvermogenNL, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Doel voor de SEED-conferentie is de aanpak van Learning Communities voor de energie- en waterstoftransitie te onderzoeken, en te leren van andere landen over onderwijsvernieuwing en levenslang leren in dit kader. Er wordt onderzocht hoe bedrijven deze verandering kunnen doorvoeren en co-creëren in innovatie en ontwikkeling van vaardigheden, welke nieuwe rollen en vaardigheden docenten nodig hebben, en hoe overheidsbeleid dit ondersteunt met passende stimulansen. Daarnaast kijken we naar goede en minder goede praktijken van praktijkgericht onderzoek als basis voor onderwijs en leven lang ontwikkelen en hoe andere EU-landen omgaan met learning communities. We willen ook leren van andere landen over het gebruik van microcredentials in innovatie en onderzoek, en ontdekken hoe we samen doorbraken kunnen bereiken.

Paper Kennis laten stromen: strategie voor kennis- en vaardigheidsontwikkeling in Nederland

Om de energie- en waterstoftransitie tot een goed einde te brengen, is substantiële nieuwe kennis nodig. Om deze nieuwe kennis toe te passen op de arbeidsmarkt moeten onderzoek en innovatie steeds meer verweven raken in learning communities waar innovatie, leren en werken op elkaar zijn afgestemd. Op deze manier wordt skill valorisatie gerealiseerd: het valoriseren van nieuwe kennis uit onderzoek en innovaties door het ontwikkelen van vaardigheden van professionals, studenten en docenten en praktijkgericht onderzoek via publiek-private samenwerkingen.

Nationale aanpak voor vaardigheidsprofielen

Het valoriseren van vaardigheden is een belangrijk onderdeel van het kennis- en innovatiebeleid. Er is daarbij een sterke samenwerking tussen hogescholen en mbo-instellingen nodig om onderwijs en onderzoek te versterken. De volgende stap is de erkenning van verworven vaardigheden via de learning community-aanpak. Het doel is een nationale aanpak te ontwikkelen om individuele leertrajecten naar vaardigheidsprofielen mogelijk te maken, over de verschillende onderwijspartners en regionale publiek-private campussen heen.

Lees meer over de workshop Enabling the flow of knowledge for the Energy and Hydrogen Transition – SEED Conference 2024 

Download hier het paper Kennis laten stromen