Tijdens het GroeneWaterstofHuisNL-evenement op vrijdag 27 september organiseren we samen met NWO een informatiesessie over een nieuwe call (subsidieregeling). Het gaat over het gebruik van waterstof en groene elektronen voor de productie van chemicaliën op basis van koolstof (Werkpakket 4). Naar verwachting wordt in dezelfde periode de call opengesteld. Wil jij samen met andere bedrijven en kennisinstellingen werken aan innovaties voor bijvoorbeeld de chemische industrie? Zie jij kans om koolstofneutrale waterstof en groene elektronen toe te passen als alternatief voor fossiele bronnen zoals olie en aardgas? Meld je dan nu alvast aan voor de informatiesessie.

De chemische industrie speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Niet alleen vanwege de grote economische betekenis van de sector. De sector kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door te kiezen voor groene chemie en groene elektronen. Daarom zet GroenvermogenNL in de nieuwe fase van het R&D-programma in op groene chemie.

 

Inhoud call: schone en circulaire chemie

Met de nieuwe call wil GroenvermogenNL bijdragen aan een schone en circulaire chemische industrie. Het gaat om de inzet van waterstof en groene elektronen voor de productie van koolstofgebaseerde chemicaliën. Het doel is om de CO2-uitstoot bij dit proces te verminderen. Denk aan R&D op TRL-niveau 2-6 op het gebied van:

  • Direct gebruik van koolstofneutrale waterstof om CO2 om te zetten in koolstofgebaseerde brandstoffen en platformchemicaliën.
  • Direct gebruik van koolstofneutrale elektronen om chemische processen te verwarmen voor de productie van koolstofgebaseerde brandstoffen en platformchemicaliën.
  • Direct gebruik van koolstofneutrale elektronen om CO2 of CO om te zetten in koolstofgebaseerde brandstoffen en platformchemicaliën.
  • Verbetering van conversie en efficiëntie door slimme combinaties en door integratie van installaties en locaties, waarbij je rekening houdt met intermitterende productie.

 

Bijzondere procedure: één consortium, één projectplan

De call wordt uitgevoerd door NWO. We hebben gekozen voor een bijzondere procedure:

  • De vraag vanuit het bedrijfsleven staat centraal.
  • Ook bedrijven kunnen subsidie aanvragen (voor maximaal 40%).
  • Er is geen competitie tussen subsidieaanvragers. Partijen werken samen aan één projectplan.
  • Vooraf nemen partijen deel aan twee workshops van elk 2,5 dag. Die vinden plaats in december 2024 en januari 2025.

Subsidiebudget en openstelling

Voor de call is een subsidiebudget beschikbare van € 35 miljoen. Naar verwachting gaat de call na de zomer open. Vanaf dat moment kun je je als bedrijf of kennisinstelling inschrijven om tijdens twee workshops samen te werken aan een projectplan.

Informatiesessie op vrijdag 27 september

Wil je meer weten over de call voor het gebruik van groene waterstof en elektronen voor de koolstofchemie? Neem dan deel aan de informatiesessie die we samen met NWO organiseren op vrijdag 27 september. De sessie is van 14.00 tot 15.30 uur en vindt plaats tijdens het evenement het GroeneWaterstofHuisNL in Hilversum. Tijdens de sessie gaan we in op de inhoud en de praktische zaken van de call. Daarnaast is er volop ruimte om vragen te stellen en om te netwerken. Mis deze kans niet!

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de call? Abonneer je op de nieuwsbrief van GroenvermogenNL. Of stel een vraag aan: Maryam Alimoradi Jazi

GroenvermogenNL: versneld gebruik groene waterstof GroenvermogenNL is een programma gefinancierd door het Nationaal Groeifonds. Het wil het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie stimuleren en versnellen door in te zetten op R&D, pilotprojecten, demonstraties en Human Capital Agenda. Hiervoor is tot en met 2030 een budget gereserveerd van in totaal € 838 miljoen