Overzicht van het GroeneWaterstofHuisNL programma op 27 september

Dit is het programma zoals het er nu uitziet. Er kunnen de komende weken nog wijzigingen of aanvullingen op komen, dus blijf het in de gaten houden voor de meest actuele versie.

09.00-09.30 uur

Het GroeneWaterstofHuisNL opent de deuren en de koffie staat klaar

 Voorafgaand aan het evenement is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en alvast informeel kennis te maken en te praten met andere aanwezigen die gedeelde interesses hebben.

09.30 - 10.00 uur

Meet & Connect

Het evenement begint met een informele netwerkgelegenheid, zodat de gasten van het GroeneWaterstofHuisNL elkaar kunnen ontmoeten.

10.00 - 11.30 uur

Welkom op het hoofdpodium

De vraag naar groene waterstof vergroten, ondanks de huidige hoge prijzen, is een uitdaging die om innovatieve oplossingen vraagt. Tijdens een inspirerend ochtendprogramma gaan experts en belanghebbenden hierover in gesprek. Hoe kunnen we de productiekosten verlagen? Welke rol spelen overheden en bedrijven bij het stimuleren van de vraag? 

Sprekers (internationaal en nationaal)  delen hun visie en ervaringen, gevolgd door een levendige discussie. Samen verkennen we kansen en obstakels, op zoek naar concrete stappen om de markt voor groene waterstof te laten groeien. Een boeiende ochtend die ideeën en energie oplevert voor iedereen die gelooft in het potentieel van groene waterstof.

Een warm welkom door Marjan Oudeman – Bestuursvoorzitter GroenvermogenNL

11.45 - 13.15 uur

Inspirerende break-out sessies in de ochtend

Verdieping of nieuwe ontdekkingen?
Tijdens een evenement met break-out sessies sta je voor een interessante keuze: ga je voor een sessie over een bekend onderwerp om je kennis te verdiepen of is het tijd om iets nieuws te ontdekken. Wat je voorkeur ook is, de diversiteit aan sessies biedt voor ieder wat wils.

Het International Review Committee onderzocht hoe Groenvermogen de waterstofeconomie nog meer vaart kan geven. In deze sessie gaan vier à vijf sprekers vanuit hun eigen internationale perspectief en ervaring in op drie belangrijke suggesties:

  • aanmoedigen van kennisdeling
  • versnellen van (stabiele) waterstofafname
  • verbinden van onderzoek, industrie en human capital

Samen met de sprekers werk je in deze sessie de suggesties al brainstormend uit naar concrete vervolgstappen. Reken dus op veel interactie en inspiratie in een Europese context. Kunnen Europese ondernemingen elkaar bijvoorbeeld helpen door open te zijn over de lessons learned, en zo sneller ontwikkelen dan wanneer ieder voor zich werkt? Lukt dat ondanks de druk van concurrentie? En welke rol kan GroenvermogenNL hierbij hebben?

Moderator: Geerte de Jong | GroenvermogenNL Internationaal
Sprekers:

Nederland wil haar economische veiligheid en strategische autonomie ook voor toekomstige generaties kunnen garanderen. Investeren in technologische innovatie is daarvoor cruciaal. Maar het huidige klimaat laat juist een stagnatie in de Nederlandse technologiesector zien.

In deze sessie word je meegenomen in de situatie van de Nederlandse technologische waterstofbedrijven. Wat zijn de ontwikkelingen in het moment? Wat komt er kijken bij opschaling én wat is noodzakelijk voor een opschaling waarmee de economische veiligheid en strategische autonomie voor de lange termijn gegarandeerd kan worden?

Moderator: Jelle Blekxtoon | FME
Sprekers:

Hoe belangrijk is R&D voor de versnelling van de markt voor groene waterstof? Samen met [tba] (expert in duurzame energie innovatie) en Paulien Herder (bestuurslid GroenvermogenNL) ga je op zoek naar het antwoord. Zij delen hun inzichten over hoe we als ecosysteem kunnen samenwerken en zo succes realiseren. Tijdens de sessie ga je in gesprek met andere onderzoekers en innovators. Je wisselt met elkaar perspectieven uit over doorbraakmogelijkheden. En bekijk de relevantie van R&D voor de markt, nu en in de toekomst. In deze sessie leer je ook meer over het GroenvermogenNL R&D Programma, dat versnelling van de markt tot doel heeft.

Moderator: Jane Butler | GroenvermogenNL
Sprekers:

In deze sessie lichten de sprekers de werking toe van het door NLHydrogen en TNO ontwikkelde kostenmodel. Samen met de andere deelnemers draai je tijdens de sessie aan de knoppen van het model. Zo ontdekken we welke parameters de prijs van groene waterstof in de nabije toekomst beïnvloeden. Dit biedt interessante inzichten die ons helpen te bepalen welke factoren cruciaal zijn, en die we in de sessie gebruiken om samen te verkennen hoe de prijs van groene waterstof omlaag kan.

Moderatoren: Samira Farahani |  Marcel Weeda |  Remko Ybema
Sprekers:

Hoe kom je van onderzoek naar de introductie van een nieuw product op de markt? Ideation Labs kunnen je hierbij helpen. In een Ideation Lab identificeer en valideer je bijvoorbeeld de praktische toepasbaarheid, om vervolgens de commerciële levensvatbaarheid te bepalen.

Deze sessie maakt je deelgenoot van de ervaringen die zijn opgedaan met een Ideation Lab aan TU Delft, bij een concrete case rond groene waterstof. Ook dagen we je uit om samen naar de portefeuille van GroenvermogenNL te kijken. En de vraag te bespreken of en hoe Ideation Labs door GroenvermogenNL kunnen worden geadopteerd en uitgerold.

Moderator: Dr. ir. Peter Lucas | Program Manager Hydrogen
Sprekers

Deze sessie is speciaal voor jou als jonge groene waterstofprofessional. Want is het je ook opgevallen dat de meeste beslissers in onze sector vaak 40+ of zelfs 50+ zijn? Terwijl hun beslissingen juist de grootste impact hebben op de carrières van jongere generaties.

Daarom gaan we in deze sessie in op de vraag: hoe kan ik als jonge professional een actieve rol spelen in deze sector en mijn stempel drukken op de toekomst van groene waterstof? Dus kom naar deze inspirerende sessie met pitches van young professionals en een interactieve paneldiscussie.

Moderator: Jorrit Bleeker | Bestuur GroenvermogenNL-Young
Sprekers:

13.15 - 14.00 uur

Lunch

14.00 - 15.30 uur

Middag break-out sessies

Kies je voor een sessie over een vertrouwd onderwerp om je kennis uit te breiden? Of is het een moment om onontgonnen terrein te verkennen en frisse inzichten op te doen? Wat je voorkeur ook is, het diverse aanbod aan sessies heeft voor elk wat wils.

Meer transparantie in de markt kan de handel in groene waterstof en daarmee het gebruik stimuleren. In deze sessie kijken we hoe het handelsplatform HyXchange hier een rol in kan spelen. Je wordt bijgepraat over de (internationale) ontwikkelingen rond de certificering die de handel in (groene) waterstof mogelijk maakt.

Waarbij ook wordt ingegaan op de heldere afspraken –vastgelegd in regelgeving – die hiervoor cruciaal zijn. Met de vraag of er op dit moment te veel óf te weinig beleid uit Brussel komt.

Moderator: Bert den Ouden | Project Director, HyXchange project
Sprekers:

Wat is de ratio achter publiek geld voor projecten – zoals R&D, pilots en demonstraties – rond groene waterstof? Dat is niet alleen ondersteuning van de uitvoering zelf, maar óók: de opgedane kennis breder in kunnen zetten voor het verder ontwikkelen van de groene waterstofeconomie. TNO heeft hiervoor een monitoringkader uitgewerkt. Tijdens deze sessie hoor je hier meer over. Ook gaan we samen in op een belangrijk dilemma: hoe ga je om met de spanning tussen de generieke leerdoelen van een project en bedrijfsvertrouwelijke gegevens in het voorbeeld van testfaciliteiten. Denk mee over die balans!

Moderatoren: Jorg Gigler | Marcel Weeda | Lennart vd Burg

Sprekers:

Wat levert kennisdeling ons op? En hoe organiseren we het? Die vragen staan centraal in deze sessie. Je maakt kennis met een nieuw digitaal kennisplatform, dat een sleutelrol gaat spelen bij kennisdeling tussen partijen en projecten in het groene waterstofecosysteem. Via dit platform kunnen we servaringen, onderzoeksresultaten, pilotprojecten en modellen met elkaar delen.

Zo kunnen we samen kosten besparen, de benodigde doorbraken voor groene waterstof realiseren en de opschaling van waterstoftoepassingen versnellen.

Moderator: Koen Maassen | GroenvermogenNL Human Capital Agenda
Sprekers

Offshore windenergie wordt steeds verder van de kust geproduceerd, wat aansluiting op het elektriciteitsnet complexer en duurder maakt. Dat maakt het interessant deze windenergie te gebruiken voor de productie van groene waterstof. Maar dat vraagt wel om een geschikte infrastructuur voor het transport.

In deze sessie bekijken we of bestaande gasleidingen op zee omgebouwd kunnen worden voor groene waterstof. Of zijn nieuwe leidingen nodig? In het eerste geval moet technische haalbaarheid en veiligheid onderzocht worden. Terwijl nieuwe leidingen specifiek voor groene waterstof ontworpen kunnen worden, maar wel een grotere investering vragen.

Zorgvuldig afwegen van de voor- en nadelen is dus nodig om de meest effectieve en duurzame oplossing voor transport van offshore geproduceerde waterstof te vinden. Met ook de vraag of het interessant kan zijn de infrastructuur te verbinden met de landen – toekomstige waterstofmarkten – om ons heen.

Moderator: Rene Peters | TNO

Kom naar onze informatie sessie over Koolstofgebaseerde chemie. Hoe kunnen bedrijven het energieverbruik en de CO2-uitstoot verminderen bij de productie van ammoniak en andere (bulk)stikstofhoudende moleculen? Het gaat hier zowel om het voor de hand liggende gebruik van groene waterstof in het Haber-Boschproces als de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde technologieën.

Dit is een belangrijk vraagstuk in de energietransitie, omdat waterstofproductie voor ammoniakproductie 1,5% van de totale energie in de wereld verbruikt en tot 7%​​ bijdraagt​​ aan de totale Nederlandse CO2-uitstoot.
Het subsidiebudget voor deze call is € 20 miljoen.

Er is een subsidiebudget van  € 35 miljoen beschikbaar voor projecten op dit gebied.

Voor bedrijven en kennisinstellingen
Ben je als bedrijf of kennisinstelling actief op dit gebied? En wil je actief meewerken aan een duurzame, circulaire toekomst met groene waterstof? Dan nodigen we je graag uit deel te nemen aan een of meerdere calls van ons R&D-programma.

Eén consortium, één projectplan
Partijen die geïnteresseerd zijn vragen we om per call samen te werken aan één projectplan. Er is dus geen competitie tussen verschillende aanvragen. Vooraf nemen partijen deel aan twee workshops van elk 2,5 dag. Zij vormen een consortium en ontwikkelen één gezamenlijk projectplan. De calls en consortiumvorming worden uitgevoerd door NWO.

Hoe krijgt jouw project of idee de aandacht die het verdient? Op zo’n manier dat de hele BV Nederland – van waterstofprofessor tot NIMBY-buurman – het verhaal begrijpt, en liever nog: er ruimte aan geeft. In deze prikkelende sessie maak je een reis langs inspirerende voorbeelden van storytelling over waterstof.

Hoe dragen deze verhalen bij aan draagvlak en een toekomst met groene waterstof? Met de opgedane inzichten kun je direct aan de slag. Trek de aandacht in een omgeving waar iedere dag wel weer een waterstofartikel te lezen is in de media, een rapport verschijnt en nieuwe podcasts online worden gezet. Uitdagend als je bedenkt dat Nederland op dit moment ruim 300 waterstofprojecten telt, en de overheid miljarden investeert in de opschaling van groene waterstof.

Moderator: Liesbeth Looman | Communicatie adviseur GroenvermogenNL
Sprekers:

15.45 - 16.30 uur

Spetterende afsluiting

De dag zit er bijna op, maar niet voordat we nog enkele verrassende inzichten met je delen.  Als klap op de vuurpijl sluiten we af met een optreden dat je zeker zal verrassen en inspireren. 

Meer informatie volgt binnenkort.

Gedurende dag kan je een tijdslot boeken

Een tijdslot voor een 1-1 gesprek

Met experts van het Financieringsloket [Topsector Energie] en van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland [RVO].

Wil je feedback, tips of connecties met investeerders voor jouw innovatie? Doe mee met de Speeddate sessie met Martin Weissmann.

Maak dan een 1-op-1 afspraak. Het Financieringsloket van de Topsector Energie geeft je inzicht in het investeringslandschap en verwijst indien mogelijk door naar investeerders. In deze 10-minuten-afspraak krijg je te horen wat een eerste reactie zou zijn op jouw financieringsvraag en of het de moeite waard is om een vervolgafspraak te maken.

Doelgroep: startups, scale-ups en MKB-ondernemingen

De RVO-adviseurs staan klaar om je te informeren over de verschillende subsidies die beschikbaar zijn. Soms kan het echter lastig zijn om door de vele mogelijkheden het overzicht te behouden.

Om meer informatie te ontvangen, kun je een persoonlijk gesprek aanvragen waarin je jouw situatie kunt bespreken. Via het registratieformulier kun je een afspraak plannen. En één week voor het evenement ontvang je een tijdslot en een formulier met een projectomschrijving die ingevuld moet worden. Door dit formulier vooraf in te vullen, kunnen we ervoor zorgen dat het gesprek efficiënt verloopt.