Event

Waterstoftechnologie: Hoe maakt u het?

Industrial Studios, Gebouw HB, Westervoortsedijk 73, Arnhem
14 maart 2024
community event

Op 14 maart 2024 organiseren FME, EMP-NL, Nedstack, ConnectR, TKI Nieuw Gas, TNO en KIEMT het nationale waterstof maakevent gericht op elektrolysers en brandstofceltechnologie.

Kansen voor Nederlandse technologiebedrijven

De waterstofeconomie biedt veel kansen voor Nederlandse maak- en technologiebedrijven. Andersom biedt de maakindustrie Nederland kansen om haar koppositie te consolideren, om lastige beleidsdoelen mogelijk te maken en zelfs om middels export bij te dragen aan de realisatie van klimaatdoelen op een internationaal podium.

Hoewel de kansen evident lijken, is industrialisatie-succes niet vanzelfsprekend. In eerdere energietransitie markten is veel bedrijvigheid Nederland ontvlucht, zijn kansen onderbenut gebleven en zijn beloftevolle Nederlandse koplopers vaak niet in staat gebleken om uit te bloeien tot hun volle potentie.

De waterstofeconomie biedt nieuwe kansen en biedt deze in een nieuwe tijd; een tijd waarin het maakbedrijf gekoesterd wordt en waarin zowel brandstofcellen als electrolysers inmiddels zijn geoormerkt als ‘Strategic Net Zero Industries’ door de Europese Commissie.

Hoe zien die nieuwe kansen en bedreigingen er nu uit? Wat kunnen we samen bereiken en wat hebben wij daarvoor nodig? Deze vragen staan centraal tijdens dit event. Gedurende een dag-lang programma onderzoeken wij met elkaar de vraag; Hoe maakt u het?