Het groeifondsprogramma GroenvermogenNL krijgt 500 miljoen euro extra om de realisatie van een groen waterstof-ecosysteem in Nederland te versnellen. Dat maakte Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van het Nationaal Groeifonds, op 14 april bekend. GroenvermogenNL versnelt hiermee de productie en het gebruik van groene waterstof en aanverwante technologie in verschillende industriële ketens, zoals chemie, kerosine, staal of kunstmest. Naast dat dit goed is voor het klimaat en het verdienvermogen, versterkt GroenvermogenNL ook de kansen voor de Nederlandse maakindustrie op het gebied van groene waterstof.

 

Het voorstel GroenvermogenNL komt voort uit de bestuurlijke rondetafel Waterstof en Groene Chemie en is eerder ingediend bij het Nationaal Groeifonds door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Met een reservering van 338 miljoen euro uit de eerste ronde van het groeifonds in 2021, zet het kabinet met het besluit van vandaag in totaal 838 miljoen euro in op de opschaling van waterstof en groene chemie. Marco Waas, voorzitter van het consortium dat de aanvraag uitwerkte: ‘Met deze toekenning kunnen we de zo noodzakelijke verbinding gaan leggen tussen opschaling en het reeds in de eerste ronde groeifonds gehonoreerde onderzoeksprogramma.’

Waterstof en groene chemie
Waterstof speelt een steeds belangrijker rol in onze economie. Nederland is nu al met 16,5 miljard m3 waterstof per jaar de op één na grootste waterstofspeler in Europa. Om die positie uit te bouwen in een klimaatneutrale wereld, moet de productie van met name groene waterstof worden opgeschaald. De tweede toekenning voor GroenvermogenNL maakt dat mogelijk door uiterlijk in 2026 elektrolyserinstallaties van minimaal 100 MW te realiseren, gekoppeld aan industriële toepassingen. Deze projecten zijn de springplank naar installaties van meer dan 1 GW. Naast dat deze elektrolysers direct groene waterstofproductie bieden, zijn ze essentieel om te leren hoe de opschaling van waterstof naar de uiteindelijk benodigde 1 GW schaal mogelijk is. Vanwege hoge investeringsrisico’s en het innovatieve karakter komt deze opschaling niet vanzelf tot stand.

GroenvermogenNL
GroenvermogenNL maakt het mogelijk om elektrolysefaciliteiten van minimaal 100 MW te realiseren in samenwerking met de industrie. En om in samenwerking met kennispartijen op industriële schaal te innoveren in waardeketens zoals bijvoorbeeld chemie, kerosine, kunstmest of staal. Om deze ketens optimaal te laten functioneren is in aanvulling op opschaling van de productie ook goed functionerende infrastructuur, transport en opslag van waterstof nodig. Marjan Oudeman, voorzitter programmabestuur GroenvermogenNL waar ook de nieuwe extra gelden deel van gaan uitmaken: ‘Deze investeringen uit het Nationaal Groeifonds bieden ons allen een unieke kans op het versneld mogelijk maken van onze waterstof- en duurzaamheidsambities. Het is belangrijk dat we de ontwikkelingen op het gebied van waterstof met elkaar krachtig aanpakken en zo ook onze positie ten opzichte van de landen om ons heen sterk kunnen houden. We moeten daarbij wel vaart maken. Deze bundeling van geld en innovatiekracht zet het fundament voor een gezonde toekomstgerichte Nederlandse economie.’ De komende maanden werkt het programmabestuur met het consortium, RVO en EZK aan openstelling van de extra middelen voor de indiening van projecten.

Deelnemende partijen GroenvermogenII: Nobian/HyCC, Shell, Air Liquide, DOW, VDL, OCI Nitrogen, BP, Yara, Orsted, Siemens, Avantium, Hygear, Hyet, TataSteel, Vattenfall, Zeeland Refinery, MTSA, Bosch, SkyNRG, FME, BASF, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, Smart Delta Resources (SDR), Chemelot, Brainport, kennispartijen (TNO/VoltaChem, AMCEL (UvA), EIRES (TU/e), e-Refinery (TUD), ARC CBBC (UU, TU/e, RUG), CEI (UT), topsectoren Energie, Holland High Tech en ChemistryNL.

Met steun van: Urgenda, Natuur & Milieu, VEMW, VNCI, FME, Gasunie, ECCM, Elektrolyse Makersplatform.