De gecoördineerde aanpak voor Nederland

De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is open met een nieuw thema: Waterstof en Groene Chemie. Met de regeling worden bedrijven en kennisinstellingen gestimuleerd en effectief ondersteund in de realisatie van innovatieve pilot- en demonstratieprojecten in Nederland, die leiden tot materiële CO2-reductie tegen 2030. Beoogde projecten richten zich op productie, transport en opslag van waterstof en de toepassing daarvan. Inschrijven kan tot en met 10 januari 2023.

 

Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie: “De openstelling van deze regeling is een belangrijke stap in de opschaling van de technologie die nodig is om de waterstofambities te realiseren. Dit is de eerste regeling waarmee demonstratieprojecten voor de opschaling van waterstof en groene chemie ondersteund worden. De projecten die ondersteund gaan worden, gaan hun lessen delen met het R&D-programma van GroenvermogenNL. Zo realiseren we samen onze waterstofambities”.

Marjan Oudeman – voorzitter van ons programmabestuur – is verheugd: “Met deze openstelling gaat GroenvermogenNL daadwerkelijk van start. Nog deze zomer gaat ook het onderzoek-en ontwikkelprogramma van start. Als bestuur gaan we intensieve kennisuitwisseling stimuleren tussen de demonstratieprojecten en het onderzoek”.

De regeling valt onder GroenvermogenNL als Nationaal Groeifondsprogramma. Ons programma is bedoeld om de productie, opslag, transport en toepassing van groene waterstof versneld mogelijk te maken door krachtenbundeling van kennis en succesvolle innovatie in Nederland.

Onze drie pijlers:

  1. Opschalen & Innoveren: Realisatie van waterstofprojecten en de opschaling daarvan;
  2. Ombouwen & Opbouwen: Ondersteunende research en ontwikkeling;
  3. Omscholen & Opleiden: Ondersteunende ontwikkeling van arbeidscapaciteit en competenties.

Voor de eerste pijler is in totaal € 600 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet. Hiervan is in de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds € 100 miljoen beschikbaar gesteld voor kleinschalige demonstratieprojecten. Bij de tweede ronde is april j.l. bekendgemaakt dat het kabinet nog eens
€ 500 miljoen investeert in GroenvermogenNL voorsignificante opschaling van groene waterstof en groene chemie. De openstelling van het DEI+-thema Waterstof en Groene Chemie geeft met een budget van bijna €30 miljoen het startschot voor de eerste pijler.

Meer informatie over de DEI+-regeling kan worden gevonden op de website van RVO DEI+: Waterstof en groene chemie (rvo.nl)