Informatiesessie laat grote belangstelling zien voor R&D-werkpakketten 3 en 7

Op dinsdag 31 januari organiseerde GroenvermogenNL samen met NWO een live informatiesessie over de R&D-werkpakketten (WP) 3 en 7. Tientallen aanwezigen van met name kennisinstellingen en de industrie toonden belangstelling. Haast is geboden, benadrukte Jörg Gigler, dagvoorzitter en algemeen directeur van TKI Nieuw Gas en de Topsector Energie. Want geïnteresseerden in WP3 moeten zich uiterlijk 16 februari om 14.00 uur geregistreerd hebben.

Fundamenteel, industrieel en toegepast onderzoek 
De R&D-werkpakketten richten zich op een gecoördineerde inzet van onderzoek en innovatie om de opschaling en toepassing van groene waterstof te versnellen. Het gaat om fundamenteel en industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Voor kennisinstellingen, bedrijven en andere organisaties 
Zowel kennisinstellingen als bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen zich aanmelden voor de R&D-werkpakketten. De bedoeling is dat ze per call 1 consortium vormen. Het consortium staat onder leiding van een kennisinstelling en werkt aan een gezamenlijk projectvoorstel.

Call WP3 geopend
WP3 beoogt met innovaties de directe toepassing van groene waterstof te versnellen. De toepassing is gericht op de (energie-intensieve) industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. De eerste call van WP3 is inmiddels geopend. Hiervoor is een budget gereserveerd van ruim € 14 miljoen.

Procedure, data en deadlines 
Maarten de Zwart, senior programmamanager bij NWO, staat tijdens de informatiesessie uitvoerig stil bij de procedure voor belangstellenden in de WP3-call. ‘De procedure verloopt in 3 stappen’, legt hij uit. ‘Wees ruim op tijd om je aan te melden.’
Expression of interest: geïnteresseerde partijen moeten zich vóór 16 februari, 14.00 uur geregistreerd hebben. Belangrijk is hun expertise en hun potentiële bijdrage aan WP3.
Workshops: een onafhankelijke commissie beoordeelt per partij de beoogde bijdrage en toegevoegde waarde. Zo ontstaat een eerste selectie voor een potentieel consortium. Is een partij geselecteerd, dan vaardigt die 1 vertegenwoordiger uit voor de verplichte workshops. Deze workshops duren 2 x 2,5 dag en vinden plaats in mei (week 19 en 22). Onder leiding van experts die betrokken zijn bij WP3 werken deelnemers gezamenlijk ideeën uit voor 1 integraal projectvoorstel.
Indienen voorstel: na de workshops vormen de deelnemende partijen 1 definitief consortium dat aan een projectvoorstel werkt. Het consortium dient het gezamenlijke projectvoorstel uiterlijk 18 juli 2023 om 14.00 uur in. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de kwaliteit van het consortium en van het projectvoorstel. Bij onvoldoende score heeft het consortium 1 kans op verbetering.

Call WP7 medio februari open 
WP7 richt zich op de sociaal-economische aspecten rond de invoering van groene waterstof. Er is inzicht nodig in bijvoorbeeld de businesscases voor bedrijven, wet- en regelgeving en maatschappelijke acceptatie. De call van WP7 gaat naar verwachting medio februari open. Er is een budget van ruim € 5 miljoen. Expressions of interest moeten vervolgens in maart of april worden ingediend. Daarna volgen de workshops. De deadline voor het indienen van het gezamenlijk projectvoorstel zal in september 2023 zijn.

Onderwijs en kennisoverdracht
‘Voldoende goed opgeleide mensen vormen de sleutel voor het succes van het versneld opschalen van groene waterstof’, stelt Henk van Terwisga, programmamanager HCA van GroenvermogenNL, in zijn presentatie. ‘Daarom zijn er in de calls criteria voor betrokkenheid van onderwijsinstellingen en het organiseren van kennisoverdracht.’

Tips 
De Zwart, Van Terwisga en Sofia Derossi, programmanager bij GroenvermogenNL, nemen samen met dagvoorzitter Gigler de tijd om vragen van de aanwezigen te beantwoorden. Ze geven enkele tips.
Registreer ruim vóór 16 februari uw expresion of interest in het aanvraagsysteem ISAAC.
Houd in uw agenda alvast rekening met de workshops. Voor inschrijvers op de werkpakketten is deelname.
Selecteer voor de WP3-workshops 1 vertegenwoordiger met voldoende expertise om namens uw organisatie deel te nemen aan de workshops. Voor de workshops van WP7 kunt u meerdere vertegenwoordigers naar voren schuiven.
Ook voor innovatieve mkb-bedrijven kunnen de calls zeer interessant zijn, bijvoorbeeld in de maakindustrie of voor kleinschalige, lokale waterstofproductie.

GroenvermogenNL
Een korte toelichting op GroenvermogenNL komt van Paul de Krom, lid van het programmabestuur. ‘We zijn een onderdeel van het Nationaal Groeifonds en met een budget van € 840 miljoen tot 2028 willen we de ontwikkeling van groene waterstof versnellen en van Nederland een hub voor groene waterstof maken. We zetten niet alleen in op R&D, maar ook op de ondersteuning van pilots, demonstratieprojecten en op de human capital agenda: misschien wel de grootste succesfactor in deze transitie.’

Meer weten?
GroenvermogenNL 
R&D-werkpakketten 
WP3: directe toepassing waterstof 
Presentatie informatiesessie WP3 en WP7 (download)