Vrijdag 1 december opende GroenvermogenNL de deuren van het GroeneWaterstofHuisNL

In Theater Gooiland in Hilversum kwamen we met 250 gasten bij elkaar om kennis te delen, te netwerken en inspiratie op te doen. In plenaire en parallelsessies kwamen alle hoofdthema’s waar GroenvermogenNL aan werkt aan bod: R&D, pilots en demo’s, en de Human Capital Agenda. Ons doel: samen versnellen naar een groenewaterstofeconomie. Bestuurslid Annemarie Manger: “Deze dag gaf heel veel energie. We hebben met elkaar veel passie gevonden om te versnellen, precies waar GroenvermogenNL zich voor inzet. Ik heb vandaag veel verbindingen zien ontstaan en versterkt zien worden.”

Lees hier het live blog van de dag 

Werken aan een klimaatagenda, concurrentieslag en verdienvermogen

In de plenaire opening gaf dagvoorzitter Desiree Hoving het woord aan Marjan Oudeman, voorzitter van GroenvermogenNL: “Voor de toekomst van Nederland is groene waterstof onmisbaar en moeten we een groenewaterstofeconomie binnen afzienbare tijd bereiken. Daarvoor moeten we werken aan een klimaatagenda, de concurrentieslag van Nederlandse bedrijfsleven en samen verdienvermogen genereren. Laten we er, ook vandaag, gebruik van maken dat we in Nederland goed kunnen samenwerken.” In de paneldiscussie die volgde, sprak Desiree Hoving met waterstofspecialisten Richard van de Sanden, Jacqueline Vaessen, Dirk Smit, Marco Waas en Paulien Herder. Jacqueline Vaessen gaf een mooie samenvatting: “We hebben ontzettend veel waterstof nodig en we hebben niet de luxe om ons af te vragen of we dat centraal of decentraal moeten doen. We moeten nu alle initiatieven omarmen. Het is een industrie die nog in de kinderschoenen staat, en we moeten ervaring opdoen met bouwen. En, elke molecuul CO2 die we nu uit de lucht halen, is winst voor 2050.”

Waterstof: transitie, productie op zee, R&D, financiering

Er waren tien parallelsessies, verspreid over twee rondes. We spraken over het nut van testfaciliteiten, hoe we aan voldoende en goed gekwalificeerde mensen komen voor de waterstoftransitie, over waterstofproductie op zee, over onze boodschappen aan de (nieuwe) regering, over de R&D-vragen die we met elkaar willen beantwoorden, over voorbeeldprojecten, over financiering van waterstofinitiatieven, en veel meer. Het Financieringsloket en RVO waren aanwezig om ter plekke gasten van advies te voorzien. Tijdens de plenaire afsluiting werd het initiatief YoungGVNL gelanceerd, een netwerkorganisatie voor jongeren tot 30 jaar werkzaam in waterstof.

We hopen volgend jaar wederom de deuren van het GroeneWaterstofHuisNL te openen. We zien je graag terug!

GroenvermogenNL overzicht