Enkele maanden geleden is door het Schrijfteam van GroenvermogenNL de opdracht gegeven om de Human Capital Agenda (HCA) voor het programma nader uit te werken en te operationaliseren. Daarbij is gevraagd dit te doen voor 2022 en een meerjarig perspectief te schetsen.

In de Human Capital Agenda GroenvermogenNL is die uitwerking gegeven, gebaseerd op de eerste aanzetten uit het oorspronkelijke voorstel van GroenvermogenNL. Verder is gebruik gemaakt van diverse achtergrondrapporten, de recente rapportage van RHDHV over waterstofskills en de recent afgeronde verkenning van Bureau Berenschot (Waterstoftransitie en human capital). Daarin is onder meer via een 40-tal interviews in het veld gekeken naar de prioriteitstelling voor de verschillende programmaonderdelen van de HCA.

De Human Capital Agenda GroenvermogenNL is inmiddels gereed en staat gepubliceerd op onze website.